Reporting-machtigingen

U moet de juiste machtigingen hebben om de navigatie-opties voor de functie Rollen en machtigingen te zien.

Zie Rollen voor meer informatie.

Om snel specifieke informatie op deze pagina te vinden, drukt u op Ctrl+F op het toetsenbord van uw computer. Voer de informatie die u zoekt in het resulterende tekstveld.

Algemene BI-machtigingen

Deze machtigingen bepalen de algemene gebruikerstoegang tot de BI-rapporten (Business Intelligence) in Reporting. Daarnaast moet u specifieke rapportmachtigingen inschakelen voor elk afzonderlijk rapport.

Rapportweergave

U kunt deze machtiging in- of uitschakelen. Deze algemene machtiging moet zijn ingeschakeld om BI-rapporten te kunnen bekijken.

Abonnementen

U kunt deze machtiging in- of uitschakelen. Deze algemene machtiging moet zijn ingeschakeld om BI-rapporten te kunnen bekijken en u erop te abonneren.

Deze machtiging is voor een product of functie in Controlled Release (CR). Als u geen deel uitmaakt van de CR-groep en meer informatie wilt, neem dan contact op met uw CXone-accountmanager.

Planningen

U kunt deze machtiging in- of uitschakelen. Deze algemene machtiging moet ingeschakeld worden om te plannen wanneer u de rapporten waarop u zich abonneert wilt ontvangen.

Deze machtiging is voor een product of functie in Controlled Release (CR). Als u geen deel uitmaakt van de CR-groep en meer informatie wilt, neem dan contact op met uw CXone-accountmanager.

Melding over rapportgebruik

U kunt deze machtiging in- of uitschakelen. U kunt 10% van de gebruikers in uw systeem toegang geven tot BI-rapporten zonder extra kosten. Schakel deze machtiging in om beheerders een melding te sturen zodra 9% van de gebruikers actief is, en nog een melding wanneer meer dan 10% van de gebruikers actief is.

BI-rapporten

Deze machtigingen bepalen de toegang van gebruikers tot de verschillende BI-rapporten die te vinden zijn in Reporting > Ingebouwde rapporten. Per rapport is er een aparte machtiging.

CXone WFM Adherence-rapport

U kunt het Adherence-rapport in- of uitschakelen.

Evaluaties per team

U kunt het rapport Evaluaties per team in- of uitschakelen.

Evaluaties per sectie en vraag

U kunt het rapport Evaluaties per sectie en vraag in- of uitschakelen.

Rapport Tijdbenutting CXone WFM

U kunt het rapport Tijdbenutting in- of uitschakelen.

Details van evaluatie

U kunt het rapport Details van evaluatie in- of uitschakelen.

Details van evaluatievragen en -antwoorden

U kunt het rapport Details van evaluatievragen en -antwoorden in- of uitschakelen.

Details van evaluatievragen

U kunt het rapport Details van evaluatievragen in- of uitschakelen.

Beoordelaaranalyse

U kunt het rapport Beoordelaaranalyse in- of uitschakelen.

Enlighten AI Routing-overzicht

U kunt het rapport Enlighten AI Routing Summary in- of uitschakelen.

Opnameactiviteit

U kunt het rapport Opnameactiviteit in- of uitschakelen.

Agentlijst

U kunt het rapport Agentlijst in- of uitschakelen.

Statistieken van Analytics-metrics

U kunt het rapport Statistieken van Analytics-metrics in- of uitschakelen.

Skill-lijst

U kunt het rapport Skilllijst in- of uitschakelen.

Teamlijst

U kunt het rapport Teamlijst in- of uitschakelen.

Lijst van niet-beschikbaarheidscodes

U kunt het rapport Lijst van niet-beschikbaarheidscodes in- of uitschakelen.

Agent-contactprestaties

U kunt het rapport Agent-contactprestaties in- of uitschakelen.

Lijsten van Campagnes

U kunt het rapport Lijsten van Campagnes in- of uitschakelen.

Analyse van categorie-metrics

U kunt het rapport Analyse van categorie-metrics in- of uitschakelen.

Realtime interactiebegeleiding

U kunt het rapport Realtime interactiebegeleiding in- of uitschakelen.

Agentsessie

U kunt het rapport Agentsessie in- of uitschakelen.

Digitale berichten

U kunt het rapport Digitale berichten in- of uitschakelen.

Coachingworkflow

U kunt het rapport Coachingworkflow in- of uitschakelen.

Kalibratie

U kunt het rapport Kalibratie in- of uitschakelen.

Analyse van evaluatievragen en -antwoorden

U kunt het rapport Analyse van evaluatievragen en -antwoorden in- of uitschakelen.

Afbrekingen per skill

U kunt het rapport Afbrekingen per skill in- of uitschakelen.

CXone-facturering

U kunt het CXone-factureringsrapport in- of uitschakelen.

Contactgeschiedenis agent

U kunt het rapport Contactgeschiedenis agent in- of uitschakelen.

Campagneoverzicht

U kunt het rapport Campagneoverzicht in- of uitschakelen.

Inzichten in agentgedrag

U kunt het rapport Inzichten in agentgedrag in- of uitschakelen. Om deze machtiging te bekijken, moet u zowel de CXone QM Geavanceerd- als de CXone QM Premium-licenties inschakelen. Neem voor meer informatie contact op met uw CXone-accountmanager.

Rapport BI-toegang

U kunt het rapport BI-toegang in- of uitschakelen.

CXone WFM Intraday-rapport

U kunt het Intraday-rapport in- of uitschakelen.

Contactprestaties digitale agent

U kunt het rapport Digitale agent-contactprestaties in- of uitschakelen.

Contactstatussen per interval

U kunt het rapport Contactstatussen per interval in- of uitschakelen.

Callbackdetails

U kunt het rapport Callbackdetails in- of uitschakelen.

Vaardigheid

U kunt het rapport Skillbekwaamheid in- of uitschakelen.

Opdrachten voor agentvaardigheden

U kunt het rapport Toegewezen agentskills in- of uitschakelen.

Vergelijking Analytics-metrics

U kunt het Vergelijkingsrapport Analytics-metrics in- of uitschakelen.

Trend Analytics-metrics

U kunt het Trendrapport Analytics-metrics in- of uitschakelen.

Transactie CXone Coaching

U kunt het Transactierapport CXone Coaching in- of uitschakelen.

Deze machtiging is voor een product of functie in Controlled Release (CR). Als u geen deel uitmaakt van de CR-groep en meer informatie wilt, neem dan contact op met uw CXone-accountmanager.

Legacy ACD-dashboardwidgets

Deze machtigingen regelen de toegang van gebruikers tot widgets voor ACD-dashboards en de algemene zichtbaarheid van het ACD-dashboard. ACD-dashboard is te vinden in CXone bij Reporting > Dashboards. Dit dashboard verschilt van de Dashboards-applicatie.

Aantal agents per status

Hiermee kunnen gebruikers de widget Aantal agents per status in- of uitschakelen.

Aantal agents

Hiermee kunnen gebruikers de widget Aantal agents in-of uitschakelen.

Agentlijst

Hiermee kunnen gebruikers de Agentlijst-widget bekijken of erop inzoomen.

Contactenlijst

Hiermee kunnen gebruikers de widget Contactenlijst in- of uitschakelen.

Contactstatussen per skill

Hiermee kunnen gebruikers de widget Contactstatussen per skill in- of uitschakelen.

Wachtrijteller

Hiermee kunnen gebruikers de widget Wachtrijteller in- of uitschakelen.

Wachtrijtrend

Hiermee kunnen gebruikers de widget Wachtrijtrend in- of uitschakelen.

Servicelevel

Hiermee kunnen gebruikers de widget Servicelevel in- of uitschakelen.

Skilloverzicht

Hiermee kunnen gebruikers de widget Skilloverzicht in- of uitschakelen.

Callbacks

Hiermee kunnen gebruikers de Callbacks-widget in- of uitschakelen.

Outbound agentprestaties

Hiermee kunnen gebruikers de widget Outbound agentprestaties in- of uitschakelen.

Agentprestaties

Hiermee kunnen gebruikers de widget Agentprestaties in- of uitschakelen.

Agentprestaties per uur

Hiermee kunnen gebruikers de widget Agentprestaties per uur in- of uitschakelen.

Statistieken van overige statussen

Hiermee kunnen gebruikers de widget Statistieken van overige statussen in- of uitschakelen.

Niet-beschikbaarheidscijfers

Hiermee kunnen gebruikers de widget Niet-beschikbaarheidscijfers in- of uitschakelen.

Dashboardconsole-weergave

Hiermee kan een gebruiker het dashboard in de consoleweergave bekijken en een dashboard verwijderen.

Ingebouwde legacyrapporten

De machtigingen in dit gedeelte regelen de toegang van gebruikers tot de ingebouwde legacyrapporten die deel uitmaken van de ACD-applicatie van CXone.

Actieve agents

In het rapport Actieve agents kunt u gebruikers machtigingen geven om het volgende te doen:

 • Weergeven: De gebruiker kan vanuit het menu naar de pagina van de functie gaan en de inhoud van de pagina bekijken. Dit is een basismachtiging die kan worden toegevoegd aan machtigingen van een hoger niveau.

 • Uitloggen forceren: Dit activeert de optie Verbinding geforceerd verbreken in het rapport Actieve agents.

 • Agentsessie beëindigen: Dit activeert de optie Beëindigen in het rapport Actieve agents.

Actieve contacten

Hiermee kunnen gebruikers contacten weergeven of beëindigen in het rapport Actieve contacten.

Agents per team

Hiermee kunnen gebruikers het rapport Agents per team in- of uitschakelen.

Agentsnapshot

Hiermee kunnen gebruikers het rapport Agentsnapshot in- of uitschakelen.

Agentoverzicht

Hiermee kunnen gebruikers het rapport Agentoverzicht in- of uitschakelen.

Urenkaart agent

Hiermee kunnen gebruikers het rapport Agenttijdkaart in- of uitschakelen.

Agent niet-beschikbare tijd

Hiermee kunnen gebruikers het rapport Agent niet-beschikbare tijd in- of uitschakelen.

Rapport ASR-tuning

Hiermee kunnen gebruikers het rapport ASR-tuning in- of uitschakelen.

Rapport Facturering

Hiermee kunnen gebruikers het rapport Facturering in- of uitschakelen.

Oproepkwaliteitsverkenner

Hiermee kunnen gebruikers het rapport Oproepkwaliteitsverkenner in- of uitschakelen. Voor dit rapport is een speciale training van CXone Support vereist.

Campagneprestaties

Hiermee kunnen gebruikers het rapport Campagneprestaties in- of uitschakelen.

Campagneoverzicht per campagne

Hiermee kunnen gebruikers het rapport Campagneoverzicht per campagne in- of uitschakelen.

Campagneoverzicht per skill

Hiermee kunnen gebruikers het rapport Campagneoverzicht per skill in- of uitschakelen.

Geconfigureerde stations

Hiermee kunnen gebruikers het rapport Geconfigureerde stations in- of uitschakelen.

Contactgeschiedenis

Hiermee kunnen gebruikers agent- of supervisorweergave inschakelen in het rapport Contactgeschiedenis.

E-mailonderbrekingen

Hiermee kunnen gebruikers het rapport E-mailonderbrekingen in- of uitschakelen.

Agent geforceerd uitloggen

Hiermee kunnen gebruikers het rapport Geforceerde logouts in- of uitschakelen.

IVR-selectiepad

Hiermee kunnen gebruikers het rapport IVR-selectiepad in- of uitschakelen.

Promise Keeper

Hiermee kunnen gebruikers het rapport Promise Keeper in- of uitschakelen.

Skill per campagne

Hiermee kunnen gebruikers het rapport Skills per campagne in- of uitschakelen.

Skillprestaties

Hiermee kunnen gebruikers het rapport Skillprestaties in- of uitschakelen.

Details van skillbekwaamheden

Hiermee kunnen gebruikers het rapport Details van skillbekwaamheden in- of uitschakelen.

Overzicht van skillbekwaamheden

Hiermee kunnen gebruikers het rapport Overzicht van skillbekwaamheden in- of uitschakelen.

Supervisorsnapshot

Hiermee kunnen gebruikers het rapport Supervisorsnapshot in- of uitschakelen.

Niet-beschikbaarheidscodes van team

Hiermee kunnen gebruikers het rapport Teams en niet-beschikbaarheidscodes in- of uitschakelen.

Aangepaste rapporten

Aangepaste rapporten

U kunt gebruikers machtigingen geven om het volgende te doen in Aangepaste rapporten:

 • Weergeven: De gebruiker kan vanuit het menu naar de pagina van de functie gaan en de inhoud van de pagina bekijken. Dit is een basismachtiging die kan worden toegevoegd aan machtigingen van een hoger niveau.

 • Bewerken: De gebruiker kan bestaande items voor een functie of pagina aanpassen.

 • Maken: De gebruiker kan nieuwe items maken voor een functie of pagina.

 • Verwijderen: De gebruiker kan items voor een functie of pagina verwijderen wanneer ze niet langer nodig zijn.

 • Beheerder: de gebruiker kan alle openbare en privérapporten zien die beschikbaar zijn op de tenant. U kunt gebruikers ook machtigingen geven om globale aangepaste rapportsjablonen te beheren.

Categorieën

U kunt gebruikers machtigingen geven om het volgende te doen in aangepaste rapportcategorieën:

 • Weergeven: De gebruiker kan vanuit het menu naar de pagina van de functie gaan en de inhoud van de pagina bekijken. Dit is een basismachtiging die kan worden toegevoegd aan machtigingen van een hoger niveau.

 • Bewerken: De gebruiker kan bestaande items voor een functie of pagina aanpassen.

 • Maken: De gebruiker kan nieuwe items maken voor een functie of pagina.

 • Deactiveren: Gebruikers kunnen items voor een functie of pagina deactiveren wanneer ze niet langer nodig zijn. Indien nodig kunnen ze deze opnieuw activeren.

Kopteksten

U kunt gebruikers machtigingen geven om het volgende te doen met aangepast rapportheaders:

 • Weergeven: De gebruiker kan vanuit het menu naar de pagina van de functie gaan en de inhoud van de pagina bekijken. Dit is een basismachtiging die kan worden toegevoegd aan machtigingen van een hoger niveau.

 • Bewerken: De gebruiker kan bestaande items voor een functie of pagina aanpassen.

 • Maken: De gebruiker kan nieuwe items maken voor een functie of pagina.

 • Deactiveren: Gebruikers kunnen items voor een functie of pagina deactiveren wanneer ze niet langer nodig zijn. Indien nodig kunnen ze deze opnieuw activeren.

Planningen

U kunt gebruikers machtigingen geven om het volgende te doen met aangepaste rapportplanningen:

 • Weergeven: De gebruiker kan vanuit het menu naar de pagina van de functie gaan en de inhoud van de pagina bekijken. Dit is een basismachtiging die kan worden toegevoegd aan machtigingen van een hoger niveau.

 • Bewerken: De gebruiker kan bestaande items voor een functie of pagina aanpassen.

 • Maken: De gebruiker kan nieuwe items maken voor een functie of pagina.

 • Deactiveren: Gebruikers kunnen items voor een functie of pagina deactiveren wanneer ze niet langer nodig zijn. Indien nodig kunnen ze deze opnieuw activeren.

 • Beheerder: schakelt Weergeven, Bewerken, Maken en Deactiveren in.

SFTP-accounts

U kunt gebruikers machtigingen geven om het volgende te doen met SFTP-accounts:

 • Weergeven: De gebruiker kan vanuit het menu naar de pagina van de functie gaan en de inhoud van de pagina bekijken. Dit is een basismachtiging die kan worden toegevoegd aan machtigingen van een hoger niveau.

 • Bewerken: De gebruiker kan bestaande items voor een functie of pagina aanpassen.

 • Maken: De gebruiker kan nieuwe items maken voor een functie of pagina.

 • Deactiveren: Gebruikers kunnen items voor een functie of pagina deactiveren wanneer ze niet langer nodig zijn. Indien nodig kunnen ze deze opnieuw activeren.

Gegevensdownload

Gegevensdownload

U kunt deze machtiging in- of uitschakelen. Deze algemene machtiging moet zijn ingeschakeld om gegevensdownloadrapporten te kunnen bekijken.

Rapportplanningen

U kunt gebruikers machtigingen geven om het volgende te doen met gegevensdownloadrapportplanningen:

 • Weergeven: De gebruiker kan vanuit het menu naar de pagina van de functie gaan en de inhoud van de pagina bekijken. Dit is een basismachtiging die kan worden toegevoegd aan machtigingen van een hoger niveau.

 • Bewerken: De gebruiker kan bestaande items voor een functie of pagina aanpassen.

 • Maken: De gebruiker kan nieuwe items maken voor een functie of pagina.

 • Deactiveren: Gebruikers kunnen items voor een functie of pagina deactiveren wanneer ze niet langer nodig zijn. Indien nodig kunnen ze deze opnieuw activeren.

Rapport Planningen

Hiermee kunnen gebruikers het rapport Geschiedenis van geplande scriptuitvoeringen in- of uitschakelen.

Workforce Intelligence

Rapport Regelactiegeschiedenis

Hiermee kunnen gebruikers het rapport Regelactiegeschiedenis in- of uitschakelen.

Rapport Regelactie-overzicht

Hiermee kunnen gebruikers het rapport Regelactieoverzicht in- of uitschakelen.

Outbound

Naleving van afbreekpercentage

U kunt deze machtiging in- of uitschakelen. Door deze machtiging in te schakelen, geeft u gebruikers toegang tot het rapport Naleving van afbreekpercentage.

Dialer-disposities

U kunt deze machtiging in- of uitschakelen. Door deze machtiging in te schakelen, geeft u gebruikers toegang tot het rapport Dialer-disposities.

Outbound rapportopslag

Hiermee kunnen gebruikers de volgende weergaven inschakelen voor de Outbound rapportopslag:

 • Agentweergave: met de machtiging agentweergave kunnen gebruikers alleen de interacties zien die ze persoonlijk hebben afgehandeld.

 • Supervisorweergave: met de machtiging supervisorweergave kunnen gebruikers interacties zien die worden afgehandeld door leden van het aan hen toegewezen team.

 • Managerweergave: met de machtiging managerweergave kunnen gebruikers alle agentinteracties zien.