ACD Dashboards

De volgende informatie gaat over ACD-dashboards, die u in CXone kunt vinden via Reporting > Dashboards. Voor informatie over de Dashboard application raadpleegt u het onderwerp Welkom bij Dashboards. ACD-dashboards en ACD-widgets bieden een andere manier om ACD-gegevens weer te geven. Deze dashboards en widgets hebben een aparte groep rolmachtigingen.

Met dashboards kunt u snel gegevens bekijken over het functioneren van uw contactcenter. Een dashboard is een soort canvas waarop u groepen widgets kunt weergeven. Widgets tonen bepaalde soorten gegevens over uw contactcenter, zoals de huidige wachtrij met contacten of het aantal ingelogde agents. U kunt verschillende dashboards maken om verschillende informatiecategorieën weer te geven, bijvoorbeeld over een bepaald team, een bepaalde campagne of een bepaald tijdvak. Wanneer u een dashboard bewerkt, kunt u widgets configureren om te specificeren welke gegevens u wilt weergeven.

Belangrijke informatie over dashboards

 • Wanneer u uitlogt, wordt het geopende dashboard onthouden. De volgende keer dat u inlogt, krijgt u hetzelfde dashboard weer te zien.
 • Gegevens voor realtime widgets worden automatisch elke 5 seconden vernieuwd (behalve voor de widgets Servicelevel en Skilloverzicht).
 • Dashboards kunnen worden gedeeld met andere gebruikers van uw tenant. Wanneer u een dashboard deelt, wordt het gedeeld met alle gebruikers die toegang hebben tot gedeelde dashboards.
 • Als u de grootte van uw browservenster wijzigt en een dashboard incorrect wordt weergegeven, vernieuwt u het browservenster. Het dashboard wordt dan automatisch aangepast voor correcte weergave.
 • De volgende machtigingen zijn vereist om toegang te krijgen tot dashboards: een Weergeven-machtiging in Realtime dashboardwidgets, Historische dashboardwidgets of Dashboardconsole-weergave

Dashboardinterface

Afbeelding van een Reporting-dashboard.
Element Eigenschap
Dashboardwerkbalk (1) De werkbalk bevat knoppen voor alle dashboardacties, zoals het maken en delen van het dashboard. De beschikbare werkbalkelementen veranderen terwijl u het dashboard bewerkt. De onderstaande beschrijving gaat over de werkbalkelementen en de bijbehorende acties in twee verschillende situaties: als u het dashboard in de standaardmodus bekijkt (te zien in de afbeelding hierboven) of als u het dashboard bewerkt.

Standaardmodus:

 • Dashboardlijst – U kunt een dashboard openen door een dashboard te selecteren in deze vervolgkeuzelijst.
 • Bewerken – Hiermee activeert u de bewerkingsmodus, waarin u de acties kunt uitvoeren die verderop worden beschreven, en waarin u instellingen voor afzonderlijke widgets kunt configureren.
 • Vernieuwen – Hiermee werkt u de widgets in het dashboard bij met de meest recente gegevens van uw contactcenter.
 • Nieuwe maken – Hiermee kunt u een nieuw dashboard maken. Nadat u op deze knop hebt geklikt, kunt u het nieuwe dashboard een naam geven, bepalen of u het met anderen wilt delen en widgets naar het dashboard slepen.
 • Diavoorstelling – Hiermee kunt u automatisch door de lijst met dashboards bladeren. U kunt op het pijltje naar beneden klikken om in te stellen hoe lang elk dashboard moet worden weergegeven. Deze tijd wordt uitgedrukt in seconden en u kunt niet minder dan 30 seconden invoeren.
 • Consoleweergave – In deze modus kunt u zich gemakkelijker concentreren op de gegevens in uw dashboard, doordat de interface-elementen van CXone worden verborgen en alleen de dashboardwidgets worden weergegeven. Deze knop verschijnt alleen als de machtiging Dashboardconsole-weergave is ingeschakeld in uw rol.

Bewerken:

 • Dashboardnaam – Hiermee kunt u de naam van het dashboard wijzigen.
 • Delen – Hiermee kunt u het dashboard delen met andere gebruikers van uw tenant die toegang hebben tot dashboards.
 • Verwijderen – Verwijdert het dashboard. Wanneer u een gedeeld dashboard verwijdert, wordt het voor alle gebruikers verwijderd. Gebruikers met de machtiging Beheerder of Manager kunnen elk dashboard verwijderen.

U kunt de instellingen van een widget alleen configureren wanneer u het dashboard bewerkt.

Widget (2) In dit vak staat een individuele widget uit het dashboard. In de afbeelding kunt u verschillende soorten widgets en gegevenspresentaties zien. Afhankelijk van de widget kunt u de gegevens op verschillende manieren beheren. Sommige widgets stellen u in staat om het type weergave te wijzigen van Diagram naar Tabel, bij andere widgets kunt u rechtstreeks op een contact of een agentnaam dubbelklikken. Meer informatie over de widgets vindt u in het gedeelte Widgets.
Widgetacties (3) Rechtsboven in elke widget staat een aantal actieknoppen. Niet alle widgets ondersteunen dezelfde acties. Bovendien veranderen de knoppen wanneer u het dashboard in de standaardmodus bekijkt (zie de afbeelding hierboven) of wanneer u het dashboard bewerkt in de bewerkingsmodus.

Standaard:

 • Printer – Hiermee kunt u de gepresenteerde gegevens afdrukken. Als u op deze knop klikt, wordt het standaard printervenster geopend.
 • Exporteren – Hiermee kunt u de gepresenteerde gegevens exporteren in een van deze formaten: Excel, CSV, PDF.

Bewerken:

 • Verwijderen – Verwijdert de widget uit het dashboard.
 • Instellingen – Met het tandwielpictogram opent u het instellingenvenster, waarmee u kunt instellen welke gegevens worden weergegeven door de widget, bijvoorbeeld over bepaalde teams of skills.