Ingebouwde rapporten

Met de ingebouwde NICE CXone-rapporten kunt u informatie over de processen van uw organisatie bekijken.

Zie de informatie over elk rapport voor de machtigingen die u nodig hebt om het rapport te kunnen gebruiken. U kunt de rapporten openen via Reporting > Ingebouwde rapporten.

Sommige rapporten zijn Business Intelligence (BI)-rapporten die geavanceerde functies bieden. U kunt speciale acties in BI-rapporten uitvoeren, zoals exporteren, gegevens groeperen of inzoomen. Datum en tijd worden weergegeven in UTC (GMT-tijdzone) voor alle ingebouwde rapporten.

Klik op het sterretje naast een rapport in de lijst om het rapport aan uw favorieten toe te voegen. Favoriete rapporten verschijnen altijd bovenaan de lijst, zodat u ze gemakkelijk kunt vinden.

ACD-rapporten

Met ingebouwde ACD-rapporten kunt u gegevens over interacties en routering bekijken.

Rapport

Description

Rapporttype

Rapport Afbrekingen per skill (BI) Uitsplitsing van afbrekingen naar skill en tijdsinterval. Agent
Rapport Actieve agents Toont een lijst van alle agents die actief zijn. Agent
Rapport Actieve contacten Toont alle contacten die momenteel in de prequeue of de wachtrij staan of actief zijn in het platform. Contact
Rapport Contactgeschiedenis agent (BI) Geeft een gedetailleerd inzicht in hoe de interactie van agents met contacten is. Dit rapport bevat gegevens van ACD en Digital First Omnichannel. Agent
Rapport Agent-contactprestaties (BI) Toont de belangrijkste ACD-gerelateerde metrics voor alle interacties die uw agents hebben afgehandeld. De rapporttabel bevat gegevens over interacties die elke agent heeft afgehandeld en de widgets geven algemene prestatiegegevens weer. Agent
Rapport Agents per team Toont de hiërarchische structuur van gebruikers en de teams waaraan ze zijn toegewezen. Agent
Rapport Agentsessie (BI) Stelt supervisors in staat om diepgaande gegevens te bekijken over de manier waarop agents hun tijd besteden. Agent
Rapport Skilltoewijzing agents (BI) Toont de skills die zijn toegewezen aan elke actieve agent, de bekwaamheid van de agent in elke skill en de gemiddelde skillbekwaamheid. Agent
Rapport Agentsnapshot Toont de populairste metrics over de prestaties van agents. Agent
Rapport Agentoverzicht Toont een lijst van agents en een uitgebreid overzicht van hun prestaties en bezetting. Agent
Rapport Agenttijdkaart Toont de totale tijdsduur dat agents ingelogd zijn geweest binnen een geselecteerd datumbereik. Agent
Rapport Agent niet-beschikbare tijd Toont de tijd die een agent heeft doorgebracht in elke niet-beschikbaarheidscode. Agent
Rapport ASR-tuning Toont een lijst met mislukte uitingen in het ASR-systeem. IVR_ASR
Rapport Facturering Toont gebruiksinformatie die van invloed is op de maandelijkse kosten voor uw tenant. Facturering
Rapport Callbackdetails (BI) Biedt inzicht in contacten die een callbackstatus hebben ervaren. Contact
Rapport Call Quality Explorer Gebruikt CXone Voice Diagnostics om inzicht te geven in de kwaliteit van spraakinteracties in uw contactcenter. Analytics
Rapport Campagneprestaties Biedt een lijst van campagnes met een uitgebreide weergave van bijbehorende metrics. Agent
Rapport Campagneoverzicht (BI) Toont gegevens over uw actieve campagnes. U kunt inzoomen op campagnes, skills en contacten. Contact
Rapport Campagneoverzicht per campagne Toont een campagne met metrics op wachtrijniveau, samengevat per campagneGesloten Een groep van skills die wordt gebruikt voor rapportagedoeleinden. Agent
Rapport Campagneoverzicht per skill Toont een campagne met metrics op wachtrijniveau, samengevat per ACD-skillGesloten Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent. Agent
Rapport Geconfigureerde stations Toont de stations die momenteel zijn geconfigureerd voor het afhandelen van oproepen. Agent
Rapport Contactgeschiedenis Geeft een gedetailleerde lijst van contacten die in een bepaald tijdvak zijn afgehandeld. Contact
Contactstatussen per intervalrapport (BI) Toon het aantal contacten in elke statusGesloten De beschikbaarheidsstatus van een agent tijdens een geselecteerd tijdvak, verdeeld in tijdsintervallen gebaseerd op hoe lang zij in deze status zijn geweest. Contact
CXone Rapport Facturering (BI) Biedt gedetailleerde informatie over facturering waaronderReal-Time Interaction Guidance agents, opslaggegevens en Bot Builder gebruik. Facturering
Digitaal rapport Agent-contactprestaties (BI) Geeft informatie weer voor digitaleGesloten Kanaal, contact of skill verbonden met Digital First Omnichannel.skillsGesloten Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent en metrics met betrekking tot digitale contactafhandeling. Contact
Rapport Statistieken van digitale agentberichten (BI) Bevat metrics die laten zien hoe agents presteren bij digitale contacten. Het rapport biedt waardevolle gegevens over het gemiddelde aantal verzonden berichten, de responstijden en meer. Digitaal
Rapport E-mailonderbrekingen Toont hoe vaak agents worden onderbroken door chat- of telefooncontacten terwijl ze reageren op e-mails. Contact
Rapport Geforceerde logouts Toont een lijst van gebruikers die in een bepaald tijdvak handmatig zijn uitgelogd bij het platform. Agent
Rapport IVR-selectiepad Geeft details weer over het pad dat bellers volgen door het IVRGesloten Interactive Voice Response: een telefoonmenu waarmee bellers via telefoontoetsen en/of gesproken opdrachten keuzes kunnen maken en/of informatie kunnen invoeren.-menu. IVR_ASR
Rapport Agentlijst (BI) Toont een tabel met alle agents die voldoen aan de opgegeven filtercriteria. Agent
Rapport Campagnelijst (BI) Geeft een filterbaar, gedetailleerd overzicht van alle gemaakte campagnes van uw tenant. Agent
Rapport Skill-lijst (BI) Toont een tabel met alle ACD-skills die voldoen aan de opgegeven filtercriteria. Agent
Rapport Teamlijst (BI) Geeft een filterbaar, gedetailleerd overzicht van alle teams van uw tenant. Agent
Rapport Lijst van niet-beschikbaarheidscodes (BI) Toont een filterbaar, gedetailleerd overzicht van alle niet-beschikbaarheidscodes in uw tenant. Agent
Rapport Promise Keeper Toont een lijst van geplande callbacks. Agent
Real-Time Interaction Guidance Rapport (BI) Geeft status en trendinformatie weer van Real-Time Interaction Guidance. RTIG
Rapport Skills per campagne Toont een overzicht van ACD-skillsGesloten Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent, georganiseerd per campagneGesloten Een groep van skills die wordt gebruikt voor rapportagedoeleinden.. Agent
Rapport Skillprestaties Geeft belangrijke metrics weer over de prestaties van uw ACD-skillsGesloten Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent. Agent
Rapport Details van skillbekwaamheden Toont de agents in een tenantGesloten Een organisatorische eenheid die wordt gebruikt om technische ondersteuning, facturering en globale instellingen voor uw CXone-omgeving te beheren en hun bekwaamheidsniveaus voor elke ACD-skillGesloten Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent Agent
Rapport Overzicht van skillbekwaamheden Toont de ACD-skillsGesloten Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent en het totaal aantal agents in elk bekwaamheidsniveau. Agent
Rapport Skillbekwaamheid (BI) Biedt inzichten in de bekwaamheden van agents voor alle ACD -skillsGesloten Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent. Agent
Rapport Supervisorsnapshot Toont de populairste metrics over de prestaties van een team. Agent
Rapport Teams en niet-beschikbaarheidscodes Toont alle teams en de niet-beschikbaarheidscodes die aan de teams zijn toegewezen. Agent

Auditrapporten

Door middel van CXone-auditrapporten kunt u informatie over algemene activiteiten en processen bekijken voor meerdere applicaties. Inclusief wijzigingen en activiteiten van gebruikers.

De gegevens voor deze rapporten worden elke 1-2 uur vernieuwd.

Rapport

Description

Rapporttype

Rapport Activiteitsaudit (BI) Toont een overzicht van acties die zijn uitgevoerd in verschillende applicaties in CXone. Audit
Gegevens in dit rapport (BI) Geeft informatie over wijzigingen die zijn aangebracht in bestaande entiteiten of waarden in CXone. Audit

Interaction Analytics-rapporten

Met Business Intelligence (BI)-rapporten voor Interaction Analytics kunt u informatie bekijken met betrekking tot interacties.

De gegevens voor deze rapporten worden elk uur vernieuwd.

Rapport

Description

Rapporttype

Vergelijkingsrapport Analytics-metrics (BI) Toont wijzigingen in analytics-metrics op categorie-, team-, of agentniveau om supervisors of managers te helpen bij het vergelijken van analytics-metrics over verschillende tijdsperioden. Categorie, Agent of Team
Rapport Statistieken van Analytics-metrics (BI) Toont statistieken van Analytics-metrics waarmee supervisors of managers de prestaties van agents kunnen monitoren om de klanttevredenheid en de operationele efficiëntie te verbeteren. Agent of Team
Rapport Trend Analytics-metrics (BI) Toont wijzigingen in analytics-metrics op categorie-, team-, of agentniveau om supervisors of managers te helpen bij het bekijken en analyseren van trends van analytics-metrics gedurende een bepaalde tijdsperiode. Categorie, Agent of Team
Rapport Statistieken van Analytics-categorieën (BI) Toont statistieken van Analytics-categorieën waarmee supervisors of managers de prestaties van agents kunnen monitoren om de klanttevredenheid en de operationele efficiëntie te verbeteren. Agent of Team

Enlighten AI Routing-rapporten

Met deze rapporten kunt u informatie bekijken over Enlighten AI Routing.

De gegevens voor deze rapporten worden elk uur vernieuwd.

Rapport

Description

Rapporttype

Enlighten AI Routing Rapport Overzicht Toont de verbeteringen in uw belangrijkste metrics als gevolg van Enlighten AI Routing. Agent

CXone QM-rapporten

Met CXone QM-rapporten kunt u informatie over CXone Quality Management-processen bekijken. Er is informatie beschikbaar over evaluaties, kalibraties, zelfbeoordelingen en dergelijke.

De gegevens voor deze rapporten worden elk uur vernieuwd.

Rapport

Description

Rapporttype

Rapport Inzichten in agentgedrag (BI) Toont gedragsinzichten over agents en de bijbehorende interacties. Het rapport bevat ook een totaalscore op teamniveau. Agent
Rapport Kalibratie (BI) Houdt automatisch afwijkingen in evaluatieformulieren en beoordelaarprestaties bij om formulieren te kalibreren. Agent
Rapport Coachingworkflow (BI) Geeft informatie over coaching en de bijbehorende workflows weer. Agent
Rapport Evaluaties per sectie en vraag (BI) Informatie over evaluaties op basis van de gemiddelde scores voor de verschillende secties en vragen in de formulieren. Agent
Rapport Evaluaties per team (BI) Informatie over evaluaties voor zowel teams als agents, inclusief gemiddelden en trends. Agent
Rapport Details van evaluatie (BI) Toont een volledige tabel van alle onbewerkte evaluatiegegevens. Agent
Rapport Analyse van evaluatievragen en -antwoorden Toont gedetailleerde informatie over de respons en de antwoorden die tijdens de evaluatie zijn ontvangen om de kwaliteit van een evaluatieformulier te analyseren. Agent
Rapport Details van evaluatievragen en -antwoorden (BI) Toont een tabel met alle vragen die zijn beantwoord door een beoordelaar, samen met de antwoorden. Agent
Rapport Details van evaluatievragen (BI) Toont vragen uit evaluatieformulieren met alle bijbehorende gegevens. Agent
Rapport Beoordelaaranalyse (BI) Analyseer de prestaties van beoordelaars en monitor hun evaluatiegegevens. Beoordelaar

CXone Recording-rapporten

Met BI-rapporten voor CXone Recording kunt u informatie bekijken met betrekking tot CXone Recording. De gegevens voor deze rapporten worden elk uur vernieuwd.

Rapport

Description

Rapporttype

Rapport Opnameactiviteit (BI) Toont opname-metrics per kanaal, richting, opnamestatus, skill en team. Agent
Rapport Gebruik van Recording Export API (BI) Toont het aantal gedownloade interacties om het API-gebruik te bepalen. Agent

CXone WFM-rapporten

Met ingebouwde Business Intelligence (BI)-rapporten voor CXone WFM kunt u informatie over CXone Workforce Management en medewerkersplanning bekijken.

De gegevens voor deze rapporten worden elk uur vernieuwd.

Rapport

Description

Rapporttype

Rapport Adherence (BI) Toont de adherence-metrics van agentplanningen met een oorzakenanalyse. Agent
Intraday-rapport (BI) Toont wekelijks voorspelde data per skills. Agent
Tijdbenutting (BI) Bekijk trends en tijdbestedingen voor de verschillende activiteiten in agentplanningen. Agent