Ingebouwde rapporten

Met de ingebouwde NICE CXone-rapporten kunt u informatie over de processen van uw organisatie bekijken.

Zie de informatie over elk rapport voor de machtigingen die u nodig hebt om het rapport te kunnen gebruiken. U kunt de rapporten openen via Reporting > Ingebouwde rapporten.

Sommige rapporten zijn Business Intelligence (BI)-rapporten die geavanceerde functies bieden. U kunt speciale acties in BI-rapporten uitvoeren, zoals exporteren, gegevens groeperen of inzoomen. Datum en tijd worden weergegeven in UTC (GMT-tijdzone) voor alle BI-rapporten.

De term "standaardrapporten" heeft betrekking op alle rapporten die geen BI-rapport zijn. Op de pagina Ingebouwde rapporten in CXone kunt u op Standaardrapporten klikken om standaardrapporten weer te geven, en op BI-rapporten om BI-rapporten te bekijken.

Klik op het sterretje naast een rapport in de lijst om het rapport aan uw favorieten toe te voegen. Favoriete rapporten verschijnen altijd bovenaan de lijst, zodat u ze gemakkelijk kunt vinden.

Standaardrapporten

Met standaardrapporten kunt u gegevens over interacties en routering bekijken.

Rapport

Beschrijving

Rapporttype

Domein

Rapport Actieve agents Toont een lijst van alle agents die actief zijn. Agent ACD
Rapport Actieve contacten Toont alle contacten die momenteel in de prequeue of de wachtrij staan of actief zijn in het platform. Contact ACD
Rapport Agents per team Toont de hiërarchische structuur van gebruikers en de teams waaraan ze zijn toegewezen. Agent ACD
Rapport Agentsnapshot Toont de populairste metrics over de prestaties van agents. Agent ACD
Rapport Agentoverzicht Toont een lijst van agents en een uitgebreid overzicht van hun prestaties en bezetting. Agent ACD
Rapport Agenttijdkaart Toont de totale tijdsduur dat agents ingelogd zijn geweest binnen een geselecteerd datumbereik. Agent ACD
Rapport Agent niet-beschikbare tijd Toont de tijd die een agent heeft doorgebracht in elke niet-beschikbaarheidscode. Agent ACD
Rapport ASR-tuning Toont een lijst met mislukte uitingen in het ASR-systeem. IVR_ASR ACD
Rapport Facturering Toont gebruiksinformatie die van invloed is op de maandelijkse kosten voor uw tenant. Facturering ACD
Oproepkwaliteitsverkenner rapport Gebruikt CXone Voice Diagnostics om inzicht te geven in de kwaliteit van spraakinteracties in uw contactcenter. Analytics ACD
Rapport Campagneprestaties Biedt een lijst van campagnes met een uitgebreide weergave van bijbehorende metrics. Agent ACD
Rapport Campagneoverzicht per campagne Toont een campagne met metrics op wachtrijniveau, samengevat per campagneGesloten Een groep van skills die wordt gebruikt voor trendrapporten. Agent ACD
Rapport Campagneoverzicht per skill Toont een campagne met metrics op wachtrijniveau, samengevat per ACD-skillGesloten Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent. Agent ACD
Rapport Geconfigureerde stations Toont de stations die momenteel zijn geconfigureerd voor het afhandelen van oproepen. Agent ACD
Rapport Contactgeschiedenis Geeft een gedetailleerde lijst van contacten die in een bepaald tijdvak zijn afgehandeld. Contact ACD
Rapport E-mailonderbrekingen Toont hoe vaak agents worden onderbroken door chat- of telefooncontacten terwijl ze reageren op e-mails. Contact ACD
Rapport Geforceerde logouts Toont een lijst van gebruikers die in een bepaald tijdvak handmatig zijn uitgelogd bij het platform. Agent ACD
Rapport IVR-selectiepad Geeft details weer over het pad dat bellers volgen door het IVRGesloten Interactive Voice Response: een telefoonmenu waarmee bellers via telefoontoetsen en/of gesproken opdrachten keuzes kunnen maken en/of informatie kunnen invoeren.-menu. IVR_ASR ACD
Rapport Promise Keeper Toont een lijst van geplande callbacks. Agent ACD
Rapport Skills per campagne Toont een overzicht van ACD-skillsGesloten Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent, georganiseerd per campagneGesloten Een groep van skills die wordt gebruikt voor trendrapporten.. Agent ACD
Rapport Skillprestaties Geeft belangrijke metrics weer over de prestaties van uw ACD-skillsGesloten Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent. Agent ACD
Rapport Details van skillbekwaamheden Toont de agents in een tenantGesloten Een organisatorische eenheid die wordt gebruikt om technische ondersteuning, facturering en globale instellingen voor uw CXone-omgeving te beheren en hun bekwaamheidsniveaus voor elke ACD-skillGesloten Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent. Agent ACD
Rapport Overzicht van skillbekwaamheden Toont de ACD-skillsGesloten Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent en het totaal aantal agents in elk bekwaamheidsniveau. Agent ACD
Rapport Supervisorsnapshot Toont de populairste metrics over de prestaties van een team. Agent ACD
Rapport Teams en niet-beschikbaarheidscodes Toont alle teams en de niet-beschikbaarheidscodes die aan de teams zijn toegewezen. Agent ACD

BI-rapporten

Met Business Intelligence (BI)-rapporten kunt u data over uw organisatie bekijken en analyseren. Deze rapporten bieden meer functies en meer geavanceerde data-analysemogelijkheden dan ingebouwde standaardrapporten.

De data in BI-rapporten worden in widgets weergegeven. Widgets kunnen onder meer lijngrafieken, staafdiagrammen en meters zijn. U kunt op widgets inzoomen en de gegevens van afzonderlijke widgets exporteren.

Bepaalde BI-rapporten tonen gegevens met betrekking tot specifieke producten, waaronder: CXone WFM, Interaction Analytics, CXone Quality Management en CXone Recording. Als u deze rapporten wilt weergeven en uitvoeren, moet u het corresponderende product gebruiken en over de juiste licenties beschikken. Neem voor meer informatie contact op met uw CXone-accountmanager.

Rapport

Beschrijving

Rapporttype

Domein

Rapport Afbrekingen per skill Uitsplitsing van afbrekingen naar skill en tijdsinterval. Agent ACD
Rapport Activiteitsaudit Toont een overzicht van acties die zijn uitgevoerd in verschillende applicaties in CXone. Audit ALGEMEEN
Rapport Adherence Toont metrics voor agentplanning-adherence en oorzakenanalyse van Workforce Management. Agent WFM
Rapport Inzichten in agentgedrag Toont CXone Quality Management-gedragsinzichten m.b.t. agents en de bijbehorende interacties. Het rapport bevat ook een totaalscore op teamniveau. Agent QM
Rapport Contactgeschiedenis agent Geeft een gedetailleerd inzicht in hoe de interactie van agents met contacten is. Dit rapport bevat gegevens van ACD en Digital Experience. Agent ACD
Rapport Agent-contactprestaties Toont de belangrijkste ACD-gerelateerde metrics voor alle interacties die uw agents hebben afgehandeld. De rapporttabel bevat gegevens over interacties die elke agent heeft afgehandeld en de widgets geven algemene prestatiegegevens weer. Agent ACD
Rapport Agentsessie Stelt supervisors in staat om diepgaande gegevens te bekijken over de manier waarop agents hun tijd besteden. Agent ACD
Rapport Opdrachten voor agentvaardigheden Toont de skills die zijn toegewezen aan elke actieve agent, de bekwaamheid van de agent in elke skill, en het gemiddelde bekwaamheidsniveau van de agent. Agent ACD
Rapport Statistieken van Analytics-categorieën Toont statistieken van Interaction Analytics-categorieën, waarmee supervisors of managers de prestaties van agents kunnen monitoren om de klanttevredenheid en de operationele efficiëntie te verbeteren. Agent of Team Analytics
Vergelijkingsrapport Analytics-metrics Toont wijzigingen in Interaction Analytics-metrics op categorie-, team-, of agentniveau om supervisors of managers te helpen bij het vergelijken van analytics-metrics over verschillende perioden. Categorie, Agent of Team Analytics
Rapport Statistieken van Analytics-metrics Toont statistieken van Interaction Analytics-metrics, waarmee supervisors of managers de prestaties van agents kunnen monitoren om de klanttevredenheid en de operationele efficiëntie te verbeteren. Agent of Team Analytics
Rapport Trend Analytics-metrics Toont wijzigingen in Interaction Analytics-metrics op categorie-, team-, of agentniveau om supervisors of managers te helpen bij het bekijken en analyseren van trends van analytics-metrics gedurende een bepaalde periode. Categorie, Agent of Team Analytics
Rapport BI-toegang Toont gebruikers in uw account en geeft aan of ze BI-toegang hebben. Agent ALGEMEEN
Rapport Kalibratie Houdt automatisch afwijkingen in CXone Quality Management-evaluatieformulieren en -beoordelaarprestaties bij om formulieren te kalibreren. Agent QM
Auditrapport wijzigen Geeft informatie over wijzigingen die zijn aangebracht in bestaande entiteiten of waarden in CXone. Audit ALGEMEEN
Rapport Coachingworkflow Geeft informatie over CXone Quality Management-coaching en de bijbehorende workflows weer. Agent QM
Rapport Evaluaties per sectie en vraag Informatie over CXone Quality Management-evaluaties op basis van de gemiddelde scores voor de verschillende secties en vragen in formulieren. Agent QM
Rapport Evaluaties per team Informatie over CXone Quality Management-evaluaties voor teams en agents, inclusief gemiddelden en trends. Agent QM
Rapport Details van evaluatie Toont een uitgebreide tabel van alle onbewerkte evaluatiegegevens voor CXone Quality Management. Agent QM
Rapport Analyse van evaluatievragen en -antwoorden Toont gedetailleerde informatie over de CXone Quality Management-antwoorden die tijdens de evaluatie zijn ontvangen om de kwaliteit van een evaluatieformulier te analyseren. Agent QM
Rapport Details van evaluatievragen en -antwoorden Toont een tabel met alle CXone Quality Management-vragen die zijn beantwoord door een beoordelaar, samen met de antwoorden. Agent QM
Rapport Details van evaluatievragen Toont vragen uit CXone Quality Management-evaluatieformulieren met alle bijbehorende gegevens. Agent QM
Rapport Beoordelaaranalyse Analyseer de prestaties van CXone Quality Management-beoordelaars en monitor hun evaluatiegegevens. Beoordelaar QM
Rapport Callbackdetails Biedt inzicht in contacten die een callbackstatus hebben ervaren. Contact ACD
Rapport Campagneoverzicht Toont gegevens over uw actieve campagnes. U kunt inzoomen op campagnes, skills en contacten. Contact ACD
Contactstatussen per intervalrapport Toon het aantal contacten in elke statusGesloten Resultaat dat wordt toegewezen door de agent of het systeem aan het einde van een spraakinteractie (dispositie) of digitale (status)interactie. tijdens een geselecteerd tijdvak, verdeeld in tijdsintervallen gebaseerd op hoe lang zij in deze status zijn geweest. Contact ACD
CXone-rapport Facturering Biedt gedetailleerde informatie over facturering waaronderReal-Time Interaction Guidance agents, opslaggegevens en Bot Builder gebruik. Facturering ACD
Rapport digitale agent-contactprestaties Geeft informatie weer voor digitaleGesloten Kanaal, contact of skill verbonden met Digital Experience.skillsGesloten Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent en metrics met betrekking tot digitale contactafhandeling. Contact ACD
Rapport Digitale berichten Bevat metrics die laten zien hoe agents presteren bij digitale contacten. Het rapport biedt waardevolle gegevens over het gemiddelde aantal verzonden berichten, de responstijden en meer. Digitaal ACD
Enlighten AI Routing Rapport Overzicht Toont de verbeteringen in uw belangrijkste metrics als gevolg van Enlighten AI Routing. Agent Enlighten
Intraday-rapport Toont wekelijks voorspelde gegevens voor skills van Workforce Management. Agent WFM
Rapport Agentlijst Toont een tabel met alle agents die voldoen aan de opgegeven filtercriteria. Agent ACD
Rapport Campagnelijst Geeft een filterbaar, gedetailleerd overzicht van alle gemaakte campagnes van uw tenant. Agent ACD
Rapport Skill-lijst Toont een tabel met alle ACD-skills die voldoen aan de opgegeven filtercriteria. Agent ACD
Rapport Teamlijst Geeft een filterbaar, gedetailleerd overzicht van alle teams van uw tenant. Agent ACD
Rapport Lijst van niet-beschikbaarheidscodes Toont een filterbaar, gedetailleerd overzicht van alle niet-beschikbaarheidscodes in uw tenant. Agent ACD
Rapport Gedragingen en woordgroepen (Real-Time Interaction Guidance) Toont status- en trendinformatie voor gedragingen en woordgroepen in Real-Time Interaction Guidance. RTIG ACD
Rapport Woordgroepen (Real-Time Interaction Guidance) Toont status- en trendinformatie voor woordgroepen in Real-Time Interaction Guidance. RTIG ACD
Rapport Opnameactiviteit Toont opname-metrics per kanaal, richting, opnamestatus, skill en team voor CXone Recording. Agent Opname
Rapport Gebruik van Recording Export API Toont het aantal gedownloade interacties ter bepaling van API-gebruik voor CXone Recording. Agent Opname
Rapport skillbekwaamheid Biedt inzichten in de bekwaamheden van agents voor alle ACD -skillsGesloten Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent. Agent ACD
Rapport Tijdbenutting Toont trends en tijdsgebruik voor de verschillende activiteiten in agentplanningen van Workforce Management. Agent WFM