Ingebouwde rapporten

Met de ingebouwde NICE CXone-rapporten kunt u informatie over de processen van uw organisatie bekijken.

Zie de informatie over elk rapport voor de machtigingen die u nodig hebt om het rapport te kunnen gebruiken. U kunt de rapporten openen via Reporting > Ingebouwde rapporten.

Sommige rapporten zijn BI-rapporten (Business Intelligence), die geavanceerde functies bieden. U kunt speciale acties in BI-rapporten uitvoeren, zoals exporteren, gegevens groeperen of inzoomen.

Klik op het sterretje naast een rapport in de lijst om het rapport aan uw favorieten toe te voegen. Favoriete rapporten verschijnen altijd bovenaan de lijst, zodat u ze gemakkelijk kunt vinden.

ACD-rapporten

Met ingebouwde ACD-rapporten kunt u gegevens over interacties en routering bekijken.

Rapport

Toelichting

Rapporttype

Rapport Afbrekingen per skill (BI) Uitsplitsing van afbrekingen naar skill en tijdsinterval. Agent
Rapport Actieve agents Toont een lijst van alle agents die actief zijn. Agent
Rapport Actieve contacten Toont alle contacten die momenteel in de prequeue of de wachtrij staan of actief zijn in het platform. Contact
Rapport Agent-contactprestaties (BI) Toont de belangrijkste ACD-gerelateerde metrics voor alle interacties die uw agents hebben afgehandeld. De rapporttabel bevat gegevens over interacties die elke agent heeft afgehandeld en de widgets geven algemene prestatiegegevens weer in grafieken. Agent
Rapport Agents per team Toont de hiërarchische structuur van gebruikers en de teams waaraan ze zijn toegewezen. Agent
Rapport Agentsnapshot Toont de populairste metrics over de prestaties van agents. Agent
Rapport Agentsessie (BI) Stelt supervisors in staat om diepgaande gegevens te bekijken over de manier waarop agents hun tijd besteden. Agent
Rapport Agentoverzicht Toont een lijst van agents en een uitgebreid overzicht van hun prestaties en bezetting. Agent
Rapport Agenttijdkaart Toont de totale tijdsduur dat agents ingelogd zijn geweest binnen een geselecteerd datumbereik. Agent
Rapport Agent niet-beschikbare tijd Toont de tijd die een agent heeft doorgebracht in elke niet-beschikbaarheidscode. Agent
Rapport ASR-tuning Toont een lijst met mislukte uitingen in het ASR-systeem. IVR_ASR
Rapport Facturering Toont gebruiksinformatie die van invloed is op de maandelijkse kosten voor uw tenant. Facturering
Rapport Oproepkwaliteitsverkenner Gebruikt CXone Voice Diagnostics om inzicht te geven in de kwaliteit van spraakinteracties in uw contactcenter. Analytics
Rapport Campagneprestaties Biedt een lijst van campagnes met een uitgebreide weergave van bijbehorende metrics. Agent
Rapport Campagneoverzicht Toont gegevens over uw actieve campagnes. U kunt inzoomen op campagnes, skills en contacten. Contact
Rapport Campagneoverzicht per campagne Toont een campagne met metrics op wachtrijniveau, samengevat per campagneGesloten Een groep van skills die wordt gebruikt voor rapportagedoeleinden. Agent
Rapport Campagneoverzicht per skill Toont een campagne met metrics op wachtrijniveau, samengevat per ACD-skillGesloten Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent. Agent
Rapport Geconfigureerde stations Toont de stations die momenteel zijn geconfigureerd voor het afhandelen van oproepen. Agent
Rapport Contactgeschiedenis Geeft een gedetailleerde lijst van contacten die in een bepaald tijdvak zijn afgehandeld. Contact
Rapport CXone Facturering (BI) Geeft gedetailleerde informatie over de facturering, inclusief Real-Time Interaction Guidance-agents en opslaggegevens. Facturering
Rapport Digitale berichten (BI) Bevat metrics die laten zien hoe agents presteren bij digitale contacten. Het rapport biedt waardevolle gegevens over het gemiddelde aantal verzonden berichten, de responstijden en meer. Digitaal
Rapport E-mailonderbrekingen Toont hoe vaak agents worden onderbroken door chat- of telefooncontacten terwijl ze reageren op e-mails. Contact
Rapport Geforceerd uitgelogde agents Toont een lijst van gebruikers die in een bepaald tijdvak handmatig zijn uitgelogd bij het platform. Agent
Rapport IVR-selectiepad Geeft details weer over het pad dat bellers volgen door het IVRGesloten Interactive Voice Response: een telefoonmenu waarmee bellers via telefoontoetsen en/of gesproken opdrachten keuzes kunnen maken en/of informatie kunnen invoeren.-menu. IVR_ASR
Rapport Agentlijst (BI) Toont een tabel met alle agents die voldoen aan de opgegeven filtercriteria. Agent
Rapport Campagnelijst (BI) Geeft een filterbaar overzicht van alle gemaakte campagnes van uw tenant. Agent
Rapport Skill-lijst (BI) Toont een tabel met alle ACD-skills die voldoen aan de opgegeven filtercriteria. Agent
Rapport Teamlijst (BI) Een filterbaar overzicht van alle teams van uw tenant. Agent
Rapport Lijst van niet-beschikbaarheidscodes (BI) Toont een filterbaar, diepgaand overzicht van alle niet-beschikbaarheidscodes van uw tenant. Agent
Rapport Promise Keeper Toont een lijst met geplande callbacks of secundaire verbindingspogingen met contacten die om verdere hulp hebben gevraagd. Agent
Rapport Regelactiegeschiedenis Toont de geschiedenis van alle automatische, niet-automatische, goedgekeurde en afgewezen regelacties. WFI
Rapport Regelactie-overzicht Toont een overzicht van alle automatische, niet-automatische, goedgekeurde en afgewezen regelacties. WFI
Rapport Skills per campagne Toont een overzicht van ACD-skillsGesloten Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent, georganiseerd per campagneGesloten Een groep van skills die wordt gebruikt voor rapportagedoeleinden.. Agent
Rapport Skillprestaties Geeft belangrijke metrics weer over de prestaties van uw ACD-skillsGesloten Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent. Agent
Rapport Details van skillbekwaamheden Toont de agents in een tenantGesloten Een organisatorische eenheid die wordt gebruikt om technische ondersteuning, facturering en globale instellingen voor uw CXone-omgeving te beheren en hun bekwaamheidsniveaus voor elke ACD-skillGesloten Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent Agent
Rapport Overzicht van skillbekwaamheden Toont de ACD-skillsGesloten Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent en het totaal aantal agents in elk bekwaamheidsniveau. Agent
Rapport Supervisorsnapshot Toont de populairste metrics over de prestaties van een team. Agent
Rapport Teams en niet-beschikbaarheidscodes Toont alle teams en de niet-beschikbaarheidscodes die aan de teams zijn toegewezen. Agent

Auditrapporten

Door middel van CXone-auditrapporten kunt u informatie over algemene activiteiten en processen bekijken voor meerdere applicaties. Inclusief wijzigingen en activiteiten van gebruikers.

De gegevens voor deze rapporten worden elke 1-2 uur vernieuwd.

Rapport

Toelichting

Rapporttype

Overzicht van het rapport Activiteitsaudit (BI) Toont een overzicht van acties die zijn uitgevoerd in verschillende applicaties in CXone. Audit
Overzicht van het rapport Veranderingsaudit (BI) Geeft informatie over wijzigingen die zijn aangebracht in bestaande entiteiten of waarden binnen CXone. Audit

Interaction Analytics-rapporten

Met ingebouwde BI-rapporten voor Interaction Analytics kunt u informatie over interacties weergeven.

De gegevens voor deze rapporten worden elk uur vernieuwd.

Rapport

Toelichting

Rapporttype

Rapport Statistieken van Analytics-metrics (BI) Toont statistieken van Analytics-metrics waarmee supervisors of managers de prestaties van agents kunnen monitoren om de klanttevredenheid en de operationele efficiëntie te verbeteren. Agent/team
Rapport Statistieken van Analytics-categorieën (BI) Toont statistieken van Analytics-categorieën waarmee supervisors of managers de prestaties van agents kunnen monitoren om de klanttevredenheid en de operationele efficiëntie te verbeteren. Agent/team

Enlighten AI Routing-rapporten

Met deze rapporten kunt u informatie bekijken over Enlighten AI Routing.

De gegevens voor deze rapporten worden elk uur vernieuwd.

Rapport

Toelichting

Rapporttype

Enlighten AI Routing-overzicht Toont de verbeteringen in uw belangrijkste metrics als gevolg van Enlighten AI Routing. Agent

QM-rapporten

Met ingebouwde QM-rapporten kunt u informatie over Quality Management-processen bekijken. Er is informatie beschikbaar over evaluaties, kalibraties, zelfbeoordelingen en dergelijke.

De gegevens voor deze rapporten worden elk uur vernieuwd.

Rapport

Toelichting

Rapporttype

Rapport Kalibratie Houdt automatisch de formulierafwijkingen en de beoordelaarprestaties bij om formulieren te kalibreren Agent
Coachingworkflow (BI) Geeft informatie over coaching en de bijbehorende workflows weer Agent
Evaluaties per team (BI) Informatie over evaluaties voor zowel teams als agents, inclusief gemiddelden en trends Agent
Evaluaties per sectie en vraag (BI) Informatie over evaluaties op basis van de gemiddelde scores voor de verschillende secties en vragen in de formulieren Agent
Details van evaluatie (BI) Toont een volledige tabel van alle ruwe evaluatiegegevens Agent
Analyse van evaluatievragen en -antwoorden Geeft gedetailleerde informatie over de respons en de antwoorden die tijdens de evaluatie zijn ontvangen om de kwaliteit van een evaluatieformulier te analyseren Agent
Details van evaluatievragen en -antwoorden (BI) Toont een tabel met alle vragen die zijn beantwoord door een beoordelaar, samen met de antwoorden Agent
Details van evaluatievragen (BI) Toont vragen uit evaluatieformulieren met alle bijbehorende gegevens Agent
Evaluatierapport Toont informatie over evaluaties en bijbehorende interacties Agent
Beoordelaaranalyse (BI) Analyseer de prestaties van beoordelaars en monitor hun evaluatiegegevens Beoordelaar
Rapport Vraaggegevens Toont vraaggegevens en bijbehorende antwoordgegevens voor evaluaties Agent
Inzichten in agentgedrag (BI) Toont gedragsinzichten over agents en de bijbehorende interacties. Het rapport bevat ook een totaalscore op teamniveau. Agent

Opname-rapporten

Met de ingebouwde BI-rapporten voor CXone Recording kunt u informatie bekijken over CXone Recording. De gegevens voor deze rapporten worden elk uur vernieuwd.

Rapport

Toelichting

Rapporttype

Opnameactiviteit (BI) Toont opname-metrics per kanaal, richting, opnamestatus, skill en team. Agent
Gebruik van Recording Export API (BI) Toont het aantal gedownloade interacties om het API-gebruik te bepalen. Agent

WFM-rapporten

Met ingebouwde BI-rapporten voor WFM kunt u informatie over CXone Workforce Management en medewerkersplanning weergeven.

De gegevens voor deze rapporten worden elk uur vernieuwd.

Rapport

Toelichting

Rapporttype

Rapport Adherence (BI) Toont de adherence-metrics van agentplanningen met een oorzakenanalyse. Agent
Intraday-rapport TO BE SUPPLIED@@@ Agent
Tijdbenutting (BI) Bekijk trends en tijdbestedingen voor de verschillende activiteiten in agentplanningen Agent