Widgets configureren

Realtime widgets configureren

Vereiste machtigingen: Legacy ACD-dashboardwidget of ACD-dashboardwidget

De volgende informatie gaat over widgets die worden gebruikt in ACD-dashboards, die u in CXone kunt vinden via Reporting > Dashboards. Voor informatie over widgets die worden gebruikt met de Dashboard applicatie gaat u naar WFM-widgets.

Lijst van realtime widgets

Elke realtime widget biedt opties om te bepalen welke gegevens worden opgenomen of uitgesloten in de widget. Bij realtime widgets kunt u geen tijdvak voor de gegevens instellen. In plaats daarvan worden de gegevens altijd om de vijf seconden bijgewerkt en weergegeven. Naast het bepalen welke gegevens worden weergegeven, kunt u ook specifieke teams of agents instellen waarover u gegevens wilt bekijken. U kunt ook de titel van de widget wijzigen.

 1. Selecteer een dashboard in de vervolgkeuzelijst Dashboardweergave.
 2. Klik op Bewerken om het dashboard te bewerken.
 3. Voer de gewenste wijzigingen door en klik op Toepassen.
 4. Klik op Opslaan in de Dashboard-werkbalk.

Historische widgets configureren

Vereiste machtigingen: Legacy ACD-dashboardwidget of ACD-dashboardwidget

Lijst van historische widgets

Elke historische widget bevat opties voor het configureren van de widget, inclusief het datumbereik van de historische gegevens en welke gegevens worden opgenomen of uitgesloten in de widget. Naast het bepalen welke gegevens worden weergegeven, kunt u ook specifieke teams of agents instellen waarover u gegevens wilt bekijken. U kunt ook de titel van de widget wijzigen. Ga als volgt te werk om uw historische widget te configureren:

 1. Selecteer een dashboard in de vervolgkeuzelijst Dashboardweergave.

 2. Klik op Bewerken om het dashboard te bewerken.
 3. Configureer de opties voor de geselecteerde widget en klik op Toepassen. Merk op dat bij historische widgets het tabblad Datumbereik beschikbaar is.
 4. Klik op Opslaan op de Dashboard-pagina.

De huidige widgetweergave afdrukken

Vereiste machtigingen: Legacy ACD-dashboardwidget of ACD-dashboardwidget

U kunt de gegevens afdrukken die momenteel worden weergegeven in een widget. Klik op het printerpictogram rechtsboven in een widget om de opties van de standaardprinter van uw computer weer te geven. Het printerpictogram is beschikbaar wanneer u een dashboard in de standaardmodus weergeeft. Tijdens het bewerken van een dashboard wordt dit pictogram vervangen door de knoppen Instellingen en Verwijderen. Als een widget geen printerpictogram heeft, dan wordt de afdrukfunctie niet ondersteund.

De drempelwaarden voor de niet-beschikbaarheidsstatus aanpassen voor de widget Agentlijst

Vereiste machtigingen: Rapport Agentlijst weergeven

U kunt de drempelwaarden voor de niet-beschikbaarheidsstatus aanpassen voor de widget Agentlijst. Zo kunt u snel zien of een agent een bepaalde drempel heeft overschreden. Als u bijvoorbeeld een niet-beschikbaarheidsstatus 'Lunchpauze' hebt geconfigureerd, kunt u hiervoor een limiet instellen van 1 uur. Als een agent langer dan een uur niet beschikbaar is vanwege een lunchpauze, wordt dit rood gemarkeerd.

 1. Selecteer uw dashboard in de vervolgkeuzelijst Dashboard.
 2. Klik op Bewerken.
 3. Klik in de koptekst van de widget Agentlijst op het pictogram Instellingen (een tandwiel). Als de widget Agentlijst niet aanwezig is in uw dashboard, sleept u de widget vanuit de lijst Realtime-widgets naar het dashboard en vervolgens klikt u op het Instellingen-pictogram.
 4. Klik op het tabblad Metric-gegevens, waarop alle bestaande niet-beschikbaarheidsstatussen worden weergegeven.
 5. Klik op de selectievakjes naast de namen van de niet-beschikbaarheidsstatussen die u in de widget wilt weergeven. Er verschijnt dan een leeg veld naast de naam van de status.
 6. Klik in het lege veld bij een status om het paneel Tijd kiezen te openen.
 7. Gebruik de schuifregelaars om de gewenste tijd voor die drempelwaarde in te stellen.
 8. Klik op Gereed.
 9. Herhaal dit voor alle gewenste niet-beschikbaarheidsstatussen.
 10. Klik op Toepassen.
 11. Klik op Opslaan in de koptekst van het dashboard.