Vereisten voor poorten, domeinen, spraak en IP-adressen

Op de pagina Netwerkvereisten worden netwerkaspecten van CXone beschreven, zoals vereisten voor TLS-codering en FQDN's.

Poorten en protocollen per applicatie

Hier wordt de geselecteerde informatie weergegeven.

Domeinnamen en IP-adressen per cluster

Hier wordt de geselecteerde informatie weergegeven.