CXone Dashboard

De CXone Dashboard-toepassing gebruikt widgets om een overzicht te geven van gegevens in verschillende toepassingen in CXone. CXone Dashboard toont verschillende metrics en KPI'sGesloten Een metric die wordt gebruikt om de prestaties van agents te meten. die u kunt gebruiken om verbetermogelijkheden voor processen en diensten in kaart te brengen.

In CXone Dashboard krijgt u op de pagina's Dashboards en Dashboards beheren toegang tot verschillende functies.

Op de pagina Dashboards kunt u:

 • Een nieuw dashboard maken of een bestaand dashboard dupliceren, de details op uw dashboard bewerken en de tijdzone van het dashboard selecteren.

 • Widgets toevoegen aan uw dashboard en de instellingen, positie en grootte aanpassen.

 • Dashboards exporteren en delen.

Op de pagina Dashboards beheren kunt u:

 • Alle dashboards bekijken waar u toegang tot hebt in het systeem.

 • Favoriete -dashboards markeren zodat u deze dashboards snel kunt openen via Favorieten.

 • Op Opties naast de dashboardnaam klikken om dashboards waarvan u eigenaar bent te dupliceren, delen of verwijderen of de details ervan te bewerken.

 • Het eigendom overnemen van niet meer gebruikte dashboards, mits u de vereiste machtigingen hebt.

U kunt een korte eLearning volgen die een overzicht geeft van het CXone Dashboard. Deze cursus bevat ook gebruikerscasussen voor widgets en dashboards en geeft informatie over het maken, bewerken, beheren, projecteren en exporteren van dashboards.

Een dashboard maken

U kunt dashboards maken op de pagina Dashboards (Opties ) of de pagina Dashboards beheren.

Zo maakt u een dashboard:

 1. Klik op de app-kiezer en selecteer Dashboard .
 2. Klik op de pagina Dashboards beheren op Nieuw dashboard.

 3. Voeg een Dashboardnaam toe. U kunt desgewenst een Beschrijving voor het dashboard toevoegen.

 4. Klik op Maken.

 5. Op de lege pagina Dashboard klikt u op Widget toevoegen om de widgets te selecteren die u aan uw dashboard wilt toevoegen. Widgets worden onderverdeeld per type en per functie. U ziet widgettabbladen voor de toepassingen waar u toegang tot hebt. Je kunt het volgende doen:

  • Klik op een tabblad van een widget en sleep dan de widget naar uw dashboard, of dubbelklik op de widget om deze aan uw dashboard toe te voegen.

  • Klik op Opties en dan op Instellingen om de weergavenaam van de widget te wijzigen of klik op de naam van de widget om deze te bewerken.

  Als eigenaar van het dashboard kunt u de grootte en positie van de widgets aanpassen om de weergave van het dashboard te optimaliseren. Sommige widgets hebben gegevensinstellingen die u kunt configureren.

Een dashboard dupliceren

In plaats van een nieuw dashboard aan te maken, kunt u door op Opties te klikken ook een bestaand dashboard dupliceren. Zoek een dashboard dat aansluit op uw wensen en vervolgens dupliceert u het dashboard en slaat u het onder een andere naam op.

Een dashboard projecteren

Dashboards waartoe u toegang hebt, kunt u in de alleen-weergeven modus projecteren op een andere monitor. U kunt handmatig tussen de geprojecteerde dashboards schakelen, of u kunt een tijd instellen waarop deze automatisch worden afgewisseld.

Zo projecteert u een dashboard:

 1. Klik op de app-kiezer en selecteer Dashboard .
 2. Klik op Projectdashboard in de bovenste navigatiebalk.
 3. Selecteer de dashboards die u wilt projecteren via Favorieten of Alle. De door u geselecteerde dashboards worden opgeslagen als de standaardset die in de toekomst moet worden weergegeven.

 4. Om automatisch tussen dashboards te schakelen, selecteert u het selectievakje Swipe tussen dashboards en stelt u de weergavetijd voor elk dashboard in.

 5. Klik op Project. Het dashboard wordt in een apart venster in de modus alleen weergeven geopend. In deze modus kunnen de instellingen van de widget of de filters niet worden bewerkt.

 6. U kunt Pauzeren of Afspelen en de pijlen in de navigatiebalk gebruiken om de geprojecteerde dashboards te beheren.

 7. Klik op Instellingen om de geselecteerde dashboards te bewerken of om de tijdinstellingen te wijzigen. U kunt het browservenster sluiten om het projecteren van het dashboard te stoppen.

Dashboards delen

U kunt een dashboard waarvan u eigenaar bent delen met specifieke teams of gebruikers of het dashboard openbaar maken voor alle gebruikers binnen de organisatie. Als u wilt dat andere gebruikers uw dashboard kunnen bewerken, deelt u het dashboard en wijst u het eigendom van het dashboard toe aan de gebruikers.

Een manager maakt bijvoorbeeld een dashboard met widgets om de prestaties van agents te meten. De manager deelt het dashboard vervolgens met bepaalde supervisors in de groep die dit dashboard kunnen gebruiken bij het beoordelen van de prestaties van hun team.

Zo deelt u een dashboard:

 1. Klik op de app-kiezer en selecteer Dashboard.

 2. Selecteer op de pagina Dashboards het dashboard dat u wilt delen.

 3. Klik op Delen.

 4. Klik op de wisselknop Dashboard delen om te definiëren met wie u het dashboard wilt delen:

  • Alle medewerkers: het dashboard wordt met iedereen gedeeld.
  • Aangepast: u kunt het dashboard delen met bepaalde teams of medewerkers.

   Als u een dashboard op een Aangepaste manier wilt delen, selecteert u de Teams en Medewerkers in de lijst.

   Schakel tussen de twee tabbladen om zowel medewerkers als teams toe te voegen.

   Selecteer zoveel medewerkers en teams als u wilt. U kunt ook zoeken naar specifieke medewerkers of teams.

 5. Klik op de vervolgkeuzelijst naast de naam van de medewerken de Delen-machtigingen in te stellen voor de medewerkers die u hebt toegevoegd. kunt u een van de volgende opties selecteren:

  • Alleen weergeven: dit is de standaard ingeschakelde machtiging. Gebruikers kunnen het dashboard alleen weergeven.
  • Eigenaar: met deze optie kunt u het eigendom van een dashboard delen met een andere gebruiker. Als gebruikers deze machtiging hebben, kunnen ze het dashboard bewerken. Gebruikers kunnen widgets toevoegen of verwijderen, eigenschappen voor het delen bijwerken en het dashboard verwijderen.

   Alleen individuele gebruikers kunnen ingesteld worden als Eigenaar, teams niet.

 6. Klik op Opslaan.

Dashboards exporteren

U kunt gegevens voor een specifieke widget exporteren of voor alle widgets in een dashboard. Selecteer op de pagina Dashboard het dashboard dat u wilt exporteren en klik vervolgens op Exporteren. Het geëxporteerde XLSX-bestand voor elke widget een blad.

Belangrijk:

 • Niet alle widgets kunnen worden geëxporteerd.

 • Wanneer u een dashboard exporteert, worden alleen de gegevens opgenomen van widgets die ondersteuning bieden voor exportbewerkingen.

 • Het geëxporteerde bestand bevat alle gegevens van de widgets waarop is gefilterd.

 • Een grote hoeveelheid aan gegevens die niet op de widget kan worden weergegeven, kunt u exporteren naar een bestand.

 • Het geëxporteerde dashboard is de voor het laatst opgeslagen versie. Sla wijzigingen op voordat u het dashboard exporteert zodat alle wijzigingen in de export worden opgenomen.

Data van alle CXone QM-, Metrics- en Interaction Analytics-widgets kunnen worden geëxporteerd. In de ACD-widgets kunt u alleen de data van de widget Agentstatusoverzicht exporteren.

Het eigendom overnemen van niet meer gebruikte dashboards

U kunt het eigendom overnemen van openbare en aangepaste dashboards die door inactieve of voormalige medewerkers zijn gemaakt, mits deze dashboards met u zijn gedeeld. Deze dashboards worden niet meer gebruikt en worden weergegeven op de pagina Dashboards beheren.

Klik op Opties naast de dashboardnaam en selecteer vervolgens Eigendom overnemen. Slechts één gebruiker kan eigenaar zijn van een niet meer gebruikt dashboard.

De tijdzone instellen

De dashboardgegevens worden weergegeven volgens de tijdzone die u in Tijdzone in CXone Dashboard selecteert.

Belangrijk:

 • Het menu Tijdzone bevat een aantal tijdzones waaruit u een keuze kunt maken.

 • De standaardtijdzone voor uw CXone-tenant maakt altijd deel uit van deze lijst.

 • In dit menu is standaard de optie Gebruikersstandaard geselecteerd. Deze optie correspondeert met de standaardtijdzone van CXone-gebruikers. Als de standaardtijdzone van CXone-gebruikers niet wordt weergegeven in het menu Tijdzone van het dashboard, gebruikt de optie Gebruikersstandaard de standaardtijdzone van uw tenant.

Deze functie geeft u de flexibiliteit om uw dashboardgegevens weer te geven op basis van de tijdzone die u het best uitkomt.

Uw tijdzone instellen:

 1. Open op de pagina Dashboard het dashboard waarvoor u de tijdzone wilt instellen.

 2. Klik achtereenvolgens op Opties en Tijdzone. Er zijn verschillende tijdzones waaruit u kunt kiezen, waaronder de standaardtijdzone van CXone. Er zijn zes opties beschikbaar:

  • Gebruikersstandaard

  • UTC

  • Mountain Standard Time

  • Pacific Standard Time

  • Central Standard Time

  • Eastern Standard Time

  De lijst met ondersteunde tijdzones kan variëren afhankelijk van de tijdzone die tijdens het configureren van de tenant is gekozen.

 3. Selecteer de gewenste tijdzone en stel deze in.

Voorbeelden van dashboards

Dit gedeelte bevat voorbeelden van verschillende soorten dashboards om een idee te geven wat voor dashboards u kunt maken. Ook worden de widgets vermeld die u in deze dashboards kunt gebruiken.