CXone WFM configureren

Zorg dat de agentplanningen zo efficiënt mogelijk worden gegenereerd:

  • U kunt alleen een planning maken voor agents die in het systeem staan, dus u moet controleren of alle relevante gebruikers zijn toegevoegd en zijn toegewezen aan een planningseenheid en aan WEM skills. Zie Voorkeuren configureren voor meer informatie.
  • Daarna moet u uw ACD-codes toewijzen aan CXone WFM-activiteiten. Zo worden de oproepen doorgestuurd naar de mensen die het best in staat zijn om die oproepen af te handelen. Dit is belangrijk voor elke omgeving.
  • Om het maken van planningen te stroomlijnen, kunt u dagregels en weekregels instellen die agents over de diensten verdelen, en activiteitscodes maken voor geplande activiteiten zoals lunchpauzes en vergaderingen.

    Als u planningen wilt maken waarop uw agents kunnen inschrijven via Inschrijvingsbeheer, moet u inschrijfsjablonen maken. Deze sjablonen hebben eigen week- en dagregels. U kunt planningen genereren met behulp van de dag- en weekregels die u configureert, of met behulp van inschrijfsjablonen en Inschrijvingsbeheer.

  • Mogelijk moeten beheerders eerst een ACD-verbinding tot stand brengen.

Zorg er bovendien voor dat uw agents de juiste machtigingen hebben om hun CXone WFM-gegevens in My Zone te bekijken. Zie Machtigingen voor CXone WFM voor informatie over de specifieke machtigingen voor die in My Zone vereist zijn voor elke pagina.