Aan de slag met Studio

This help page is for Desktop Studio. This information is also available for CXone Studio.

Deze pagina bevat waardevolle informatie die u moet weten wanneer u voor het eerst gaat werken met Studio.

Nieuwe gebruikers

Voor nieuwe gebruikers van Studio is het volgende overzicht een handig hulpmiddel om de applicatie te leren kennen.

 1. Download, installeer, en log in op Studio.
 2. Lees de inleiding tot Studio op deze helppagina.
 3. Volg een rondleiding door de Studio-interface.
 4. Lees de helppagina Grondbeginselen. Hier wordt meer gedetailleerde informatie gegeven over de grondbeginselen die op pagina Aan de slag met Studio worden vermeld.
 5. Lees de helppagina's voor Scripts en Grondbeginselen acties met essentiële concepten met betrekking tot scripts en het bouwen van scripts met acties in Studio.
 6. Volg de tutorial en maak uw eerste script.
 7. Lees de pagina Werkwijzen voor het bouwen van scripts.
 8. Bekijk het gedeelte Handleiding voor het bouwen van scripts. Op deze pagina's wordt technische informatie gegeven over alle aspecten van het bouwen van scripts in Studio. Zo wordt informatie gegeven over variabelen, opdrachten, het indelen van datums en tijden, functies en aangepast coderen.

Scripts bouwen met Studio

Studio heeft een grafische interface waarmee u eenvoudige scripts kunt maken zonder dat u veel hoeft te weten van scripttalen.

In dit gedeelte geven we een algemene introductie op de basisbeginselen van scripts in Studio. U kunt ook deze tutorial volgen om een eenvoudig script te maken in Studio. Zie het hoofdstuk Scripts in de online Help voor uitgebreide informatie.

Scripttypen voor verschillende media

Er zijn verschillende scripttypen in Studio. Elk scripttype past bij een bepaald kanaalGesloten Een manier waarop contacten kunnen communiceren met agents of bots, zoals spraak (telefoon), e-mail, chat, social media enzovoort. in CXone. Wanneer u een nieuw script maakt, moet u eerst het juiste scripttype selecteren. Sommige acties werken alleen met bepaalde scripttypen. ASRGesloten Automatische spraakherkenning: klanten kunnen op audioprompts reageren door een antwoord in te spreken.-acties werken bijvoorbeeld alleen met telefoonscripts. De volgende scripttypen zijn beschikbaar in Studio:

The icon for a Generic script type - a rectangle with < and > symbols inside it.

The icon for the Email script type - a large @ symbol in a diamond.

The icon for the Chat script type - a chat bubble with an ellipsis inside (...), in a diamond shape.

The icon for the Phone script type - an old-style phone handset with curved lines indicating sound coming out of it.

The icon for the Voicemail script type - a symbol that looks like a cassette tape - two circles sitting on a horizontal line.

The icon for the Work Item script type-a piece of paper with one corner folded down and a bullet list on it.

The icon for the SMS script type - a smart phone with a chat bubble coming out of it.

The icon for the Digital script type - a computer monitor with a smartphone next to it.

Generiek

E-mail Chat Telefoon Voicemail Werkitem SMS Digitaal

Acties

De basisbouwstenen van Studio-scripts worden 'acties' genoemd. Door middel van acties voegt u functionaliteit toe aan uw script. Er zijn honderden acties in Studio. Het hoofdstuk Acties van de online Help bevat onderwerpen over de meeste acties. U kunt de online Help voor een actie rechtstreeks vanuit Studio openen door de actie te selecteren en op F1 op uw toetsenbord te drukken.

Op de pagina Grondbeginselen acties vindt u meer informatie over acties en het gebruik ervan.

Vertakkingen

Vertakkingen ('branches') worden gebruikt wanneer een actie twee of meer mogelijke uitkomsten heeft. Met behulp van vertakkingen wordt het script verdeeld in verschillende paden die het contact zou kunnen volgen. Zo kunt u de workflows in uw organisatie nabootsen.

Connectors

Connectors zijn de manier waarop u acties aan elkaar koppelt om de 'flow' van het script te bepalen. In het canvas worden connectors weergegeven als dunne lijnen met pijlen tussen twee acties. U kunt connectors verbuigen om ze in het canvas om andere acties heen te leiden.

Audioprompts

Audioprompts zijn een essentieel onderdeel van veel scripts. Dit zijn geluidsbestanden die het script afspeelt om informatie te verstrekken aan het contact, of om het contact te vragen een keuze te maken of informatie in te voeren met behulp van hun telefoon. U kunt leren hoe u prompts kunt gebruiken in Studio, inclusief het gebruik van tekst-naar-spraak om audioprompts te genereren van een tekst en het opnemen van uw eigen audioprompts.

Snippet-scripttaal

Snippet is de interne scripttaal die wordt gebruikt voor alle aangepaste scripts in Studio. Aangepaste scripts zijn niet vereist, maar ze kunnen u wel helpen om de workflows van uw organisatie na te bootsen. Lees verder over aangepaste codesnippets als u deze wilt gebruiken om uw scripts aan te passen. Aanvullende informatie over het bouwen van scripts met Snippet in Studio kunt u vinden in het gedeelte Handleiding voor het bouwen van scripts in de online help.

Bestandsopslag in Studio

Vereiste machtigingen: ACD > Studio > Bestandsbrowser > Weergeven of ACD > Opslag > ACD-bestanden bladeren > Weergeven ; aanvullende machtigingen vereist Maken, Bewerken of Verwijderen

In CXone , worden bestanden opgeslagen in uw tenantGesloten Een organisatorische eenheid die wordt gebruikt om technische ondersteuning, facturering en globale instellingen voor uw CXone-omgeving te beheren-omgeving. Dit omvat uw scriptbestanden evenals alle muziek- en promptbestanden die worden gebruikt in uw scripts. Alle overige bestanden die u in scripts gebruikt, moet zich ook in uw CXone bestandsopslag bevinden. ActiesGesloten Een actie voert een proces uit in een Studio-script, bijvoorbeeld om klantgegevens te verzamelen, berichten of muziek af te spelen of contacten naar een agent te routeren. zoals Readfile en Writefile lezen bijvoorbeeld data van of naar bestanden die zich in uw bestandsopslag bevinden.

Al deze bestanden openen via CXone en via Studio:

Scripts testen en debuggen

Vereiste machtigingen: ACD > Studio > Scripts > Debuggen

Voordat u een script kunt voltooien, moet u het testen en debuggen:

 • Check for Syntax Errors: You can check your script for syntax errors. Anything found by this tool appears on the Script Errors tab in Studio. When you save a script, a syntax check automatically runs. Warnings indicate things that you should look at and consider fixing. Errors are critical issues that prevent the script from working. You won't be able to save your script until you correct all errors.
 • Test with Simulated Interactions: You can test scripts by simulating interactionssimulating interactions in Studio. This allows you to see how the script performs in action, as well as to diagnose problems that need to be fixed. You can run traces on simulated interactions, which gives you insights into what's happening within the script.
 • Trace Scripts: Tracing scriptsTracing scripts allows you to view what happens as a script runs. You can use it with live or simulated interactions. The Trace Output tool shows you the actions in a script and how the output changes as the script progresses. You can see the variables present in the script and the values they hold. You can also see the properties of an action, including how they're configured in the script you're tracing.
 • Debug Code and Check Syntax in Snippets: The Snippet editor window has two features that you can use to check the code you're working on. The Debugger window works like a mini-trace, allowing you to step through the code line by line. You can see each variable and the value it holds at that point in the code.