Studio-actiereferentie

Deze sectie geeft toegang tot Help-onderwerpen voor Studio-acties. De inhoudsopgave aan de linkerkant bevat een map voor het bekijken van alle acties en verschillende mappen voor het bekijken van acties in kleinere groepen, alfabetisch gerangschikt op de naam van de actie.

Lees voor een algemene beschrijving van Studio-acties en de manier waarop u ze gebruikt in Studio, de helppagina Basisprincipes van acties.

Verouderde acties

  • PULLAGENT (Agent opvragen): vervangen door PULLOBAGENT (Outbound agent opvragen).