Studio-acties

Deze sectie geeft toegang tot Help-onderwerpen voor Studio-acties. De inhoudsopgave aan de linkerkant bevat een map voor het bekijken van alle acties en verschillende mappen voor het bekijken van acties in kleinere groepen, alfabetisch gerangschikt op de naam van de actie.

Voor een algemene beschrijving van Studio-acties en de manier waarop u ze gebruikt in Studio, leest u de Help-pagina Scripts bouwen met acties.

Verouderde Acties

PULLAGENT (Pull Agent)
Is vervangen door PULLOBAGENT (Pull Outbound Agent).