Admin

Met de Admin-applicatie kunt u uw medewerkers eenvoudig aanmaken en beheren.

Met Admin kunt u:

  • De beschikbaarheidsvoorkeuren van de medewerker instellen voor de planning van diensten voor de medewerker.

  • Medewerkers organiseren in planningseenheden. Zie Planningseenheden.

  • WEM-skills instellen die relevant zijn voor uw organisatie, en medewerkers koppelen aan deze skills. Zie WEM skills.

  • Groepen maken om medewerkers te combineren in logische eenheden. Zie Groepen.

  • Medewerkers uitnodigen om hun accounts bij uw organisatie te activeren.

  • Gegevensrecords uploaden en downloaden, bijvoorbeeld over medewerkers, teams, teamtoewijzingen en skilltoewijzingen. Zie Records massaal uploaden.

  • Opnamebestanden beheren. Zie CXone Recording.

  • Instellen welke interacties moeten worden opgenomen. Zie Opnamebeleid.

  • De metadata van interacties verrijken met aangepaste velden. Zie Bedrijfsgegevens.