Cloudopslagservices

Deze pagina is bedoeld voor Cloudopslag in AWS. Als u Cloudopslag gebruikt in Azure, raadpleeg de sectie Azure-opslag van Cloudopslagservices online Help.

Met Cloudopslagservices kunt u bestanden bewaren in cloudopslag die wordt geleverd door NICE CXone. U kunt gespreksopnamen en bestanden met betrekking tot chat, e-mail en digitale interacties opslaan. Als uw callcenter meerdere locaties heeft, worden uw bestanden op de standaardlocatie opgeslagen. Als u opslag in meerdere regio's inschakelt, kunt u uw bestanden echter op verschillende locaties opslaan. Cloudopslagservices biedt:

 • Actieve opslag – Bestanden worden in de actieve opslag opgeslagen zodra ze zijn gemaakt. Actieve opslag biedt directe toegang tot bestanden.
 • Langdurige opslag – Hiermee kunt u bestanden archiveren. Bestanden worden naar de langdurige opslag overgebracht op basis van Levenscyclusbeheer-regels. Om toegang te krijgen tot gearchiveerde bestanden in de langdurige opslag, moet u een speciale ophaaltaak voor bestanden uit de langdurige opslag gebruiken, waarmee u de bestanden tijdelijk terugbrengt naar de actieve opslag.
 • Secure External Access (SEA) – Hiermee kunt u bestanden veilig kopiëren of verplaatsen vanuit de actieve opslag naar een externe opslaglocatie die NICE CXone voor u maakt.

Alle bestanden in Cloudopslagservices worden versleuteld met behulp van een KMS-sleutel (Key Management Service), en er wordt speciaal een afzonderlijke sleutel gegenereerd voor uw CXone tenantGesloten Een organisatorische eenheid die wordt gebruikt om technische ondersteuning, facturering en globale instellingen voor uw CXone-omgeving te beheren-tenant. Bestanden blijven versleuteld gedurende de hele tijd dat ze worden beheerd door CXone Cloudopslag. Dit geldt ook tijdens overdracht tussen de actieve, langdurige en aangepaste opslag en naar SEA.

Cloudopslagservices ondersteunt de volgende aangepaste opties:

 • Aangepaste opslagGebruik uw eigen Amazon Web Services S3-bucket of Microsoft Azure-cloudopslag in plaats van de standaard CXone Cloudopslag-locatie.
 • Aangepast sleutelbeheer – U kunt uw eigen KMS gebruiken met CXone Cloudopslagservices.

U kunt geen aangepaste opslag of aangepast sleutelbeheer configureren in een omgeving die opslag in meerdere regio's gebruikt.

Cloudopslagservices Bestandstypen

Cloudopslagservices kan de volgende soorten bestanden opslaan:

 • Spraak en schermCXone-gespreks- en schermopnamen. Cloudopslag is de enige opslagoptie voor CXone Recording-bestanden.
 • Chat – Transcripties en bijlagen. Cloudopslag is de enige opslagoptie voor chat.
 • E-mail – Transcripties en bijlagen. Cloudopslag is de enige opslagoptie voor e-mail.
 • Digitaal – Alleen bijlagen. Cloudopslag is de enige opslagoptie voor digitaleGesloten Kanaal, contact of skill verbonden met Digital Experience. interactiebijlagen.
 • OverigeInteraction Analytics-rapporten.

Bestandsbeheer voor actieve opslag

Bestanden blijven in de actieve opslag totdat ze worden verwijderd, gearchiveerd naar de langdurige opslag of verplaatst naar Secure External Access. Uw levenscyclusregels bepalen hoe, wanneer en waarheen bestanden worden verplaatst vanuit de actieve opslag. Als u uw bestanden in juridische bewaring plaatst, wordt normale levenscyclus van deze bestanden onderbroken totdat u ze vrijgeeft. Deze functie is momenteel beschikbaar als Controlled Release.

U kunt bestanden in de actieve opslag bekijken en beheren via de pagina CXone Interacties, het rapport Contactgeschiedenis of de optie ACD > Support > ACD-bestanden bladeren in CXone. De optie ACD-bestanden bladeren is niet beschikbaar als u gebruikmaakt van CXone Recording.

Bestanden ophalen uit de langdurige opslag

Bestanden in de langdurige opslag kunnen niet rechtstreeks worden afgespeeld of geopend vanuit interacties. Om toegang te krijgen tot deze bestanden, moet u ze eerst ophalen uit het archief. Opgehaalde bestanden worden tijdelijk weer teruggebracht naar de actieve opslag.

Het ophalen van bestanden is een factureerbare service. Cloudopslagservices biedt filteropties, zodat u alleen de bestanden hoeft op te halen die u nodig hebt. U kunt filteren op criteria zoals datumbereik, bestandstype, DNISGesloten Dit is het nummer dat een klant heeft gebeld om uw organisatie te bereiken (inbound), of het nummer dat de agent of het systeem heeft gebeld om een klant te bereiken (outbound)./ANIGesloten Nummerweergave, ook Beller-ID genoemd. Weergave van het telefoonnummer van een inkomend telefoongesprek. en skillGesloten Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent. U kunt ook filteren op basis van de naam van de agent of het team.

Voor opgehaalde bestanden worden de geldende kosten in rekening gebracht zolang ze zich in de actieve opslag bevinden. In uw ophaalaanvraag moet u de datum opgeven waarop de opgehaalde bestanden terugkeren naar de langdurige opslag.

Belangrijke informatie over Cloudopslagservices

 • Bestanden die zijn gemaakt voordat Cloudopslagservices werd toegevoegd aan CXone, blijven aanwezig op de bestandsserver.

  Voor chattranscripties was dit in de Najaar 2021-release. Voor e-mails was dit in de Zomer 2021-release.

 • Nieuwe klanten kunnen op de pagina Opslaginstellingen kiezen tussen Cloudopslag in AWS of Azure.

  Nadat u een optie voor uw omgeving hebt gekozen, ziet u die instelling niet meer en kunt u niet meer overschakelen naar de andere optie. Als u als bestaande klant al gebruikmaakte van Cloudopslagservices voordat de Azure-optie werd geïntroduceerd, kunt u niet overschakelen naar Azure.

 • U kunt bestanden vanuit de actieve opslag overbrengen naar een opslaglocatie buiten CXone met behulp van Secure External Access. Bestanden worden versleuteld tijdens de overdracht en terwijl ze op de tijdelijke SEA-opslaglocatie staan. Na 30 dagen worden bestanden uit SEA verwijderd. U kunt bestanden ook handmatig uit SEA verwijderen als u ze niet meer nodig hebt.
 • Gebruik Levenscyclusbeheer-regels om de opslag van verschillende bestanden op basis van bestandstype te beheren. Met behulp van deze regels kunt u ook instellen hoe bestanden worden beheerd in Cloudopslag, inclusief de levensduur (TTL)Gesloten De tijd dat deze interacties behouden blijven en het tijdstip waarop ze worden verwijderd. U definieert de instellingen voor levensduur (TTL) voor uw interacties. van de bestanden.
 • Wanneer u een regel bewerkt, kunt u het historisch overzicht van de wijzigingen bekijken op het tabblad Wijzigingsgeschiedenis. Het tabblad Wijzigingsgeschiedenis biedt zoek- en filterfuncties.

 • U kunt bestanden in juridische bewaring plaatsen in verband met juridische procedures of om welke reden dan ook, om te voorkomen dat deze bestanden worden gearchiveerd of verwijderd, of om de normale levenscyclusregels voor de bestanden op te schorten. Deze functie vereist een aparte licentie. Deze functie is momenteel beschikbaar als Controlled Release.