ACD Dashboard Widgets

De volgende informatie gaat over widgets die worden gebruikt in ACD-dashboards, die u in CXone kunt vinden via Reporting > Dashboards. Voor informatie over widgets die worden gebruikt met de Dashboard applicatie gaat u naar WFM-widgets.

Een Reporting-widget is een module met specifieke gegevens die u in uw dashboard kunt weergeven. Deze modules geven snel een overzicht van zowel realtime als historische gegevens over uw contactcenter. Widgets helpen bij het monitoren van zaken zoals agentprestaties en het geschatte servicelevel (SLA) en het beheren van gegevens over skills, wachtrijen, niet-beschikbaarheidsstatussen enzovoort. U kunt meerdere widgets gebruiken om uw contactcenter de hele dag soepel en efficiënt te laten functioneren.

Belangrijke informatie over widgets

  • U kunt widgets aan een dashboard toevoegen door het dashboard te bewerken en de widgets naar de gewenste positie te slepen.
  • Tijdens het toevoegen van widgets aan een dashboard worden Realtime en Historische widgets weergegeven op afzonderlijke tabbladen.
  • U kunt de widgetinstellingen configureren of een widget van een dashboard verwijderen terwijl u het dashboard bewerkt. In de widgetinstellingen kunt u parameters voor de weergegeven gegevens instellen, zoals een tijdvak of specifieke skills.
  • Widgets hebben een verversingsfrequentie. Dat is de frequentie waarmee de widget wordt bijgewerkt met nieuwe gegevens. Widgets hebben niet allemaal dezelfde verversingsfrequentie, maar meestal gaat het om enkele seconden of enkele minuten.
  • De knop Vernieuwen boven aan het dashboard werkt alle widgets bij met de meest recente gegevens. Sommige widgets hebben naast de printerknop ook een Vernieuwen-knop om alleen voor die widget de gegevens te vernieuwen.
  • U kunt de grootte van widgets in het dashboard wijzigen door de rechterbenedenhoek te verslepen.
  • U kunt de gegevens uit een widget afdrukken door op de printerknop rechtsboven in de widget te drukken.
  • Bij sommige widgets kunt u de weergegeven gegevens ook exporteren. Als een widget deze functie ondersteunt, staat er een actieknop naast de printerknop. U kunt gegevens exporteren in de volgende formaten: Excel, CSV, PDF.