EM Agent

Met de Engagement Manager mobiele agentapp kunt u het volgende doen:

 • Uw planning, activiteitenopmerkingen en planningsopmerkingen bekijken.

 • Meldingen over planningsaanpassingen en dienstruilverzoeken weergeven.

 • Planningen en diensten ruilen met andere agents.

Wanneer u voor de eerste keer inlogt op de mobiele agentapp:

 • Zorg ervoor dat u EM toestemming geeft om u meldingen te sturen.

 • Voer de activeringscode in die u van uw supervisor hebt gekregen en klik op Activeren.

 • Houd er rekening mee dat uw sessie op de mobiele agentapp automatisch een timeout krijgt na 60 minuten inactiviteit.

Pas geactiveerde agents krijgen hun skills en planningen de volgende dag te zien, nadat de nachtelijke synchronisatietaak is uitgevoerd.

De mobiele agentapp installeren

U kunt de app installeren op een Android- of iOS-apparaat.

Zo installeert u de mobiele app:

 1. Ga naar de App Store op uw iOS-apparaat of de Google Play Store op uw Android-apparaat.

 2. Zoek naar NICE-medewerker Engagement Manager.

 3. Selecteer de app en tik op Installeren.

Uw planning

U kunt naar de pagina Planning gaan door naar het menu te navigeren en daarna op Planning te tikken. De planning voor de huidige dag, in het donkerblauw, staat onder de kalender. Tik op een willekeurige dag om uw planning (werkrooster) voor die dag te bekijken.

Meldingen over planningsaanpassingen

U krijgt bericht wanneer er een aanpassing in uw planning is of als een agent een dienst met u wil ruilen. U krijgt ook per e-mail bericht over deze wijzigingen.

Tik op het meldingspictogram boven aan het scherm om de meldingen weer te geven. Het pictogram toont het aantal nog niet bevestigde meldingen. U kunt meldingen van de afgelopen 7 dagen bekijken.

In bepaalde wifi-netwerken werken pushmeldingen in iOS 13 mogelijk niet zoals verwacht. Als dit gebeurt, schakel dan het draadloze netwerk uit.

Belangrijk:

 • Tik op de melding als u op een ruilaanbieding wilt reageren. Om een ruiltransactie te accepteren, moet u op het ruilverzoek reageren voordat het verloopt. Je kunt het volgende doen:

  • De ruil accepteren door op Planning ruilen te tikken.

  • De ruil afwijzen door op Geen belangstelling te tikken.

 • Tik op X om een gelezen melding te verwijderen.

  Het aantal niet-bevestigde meldingen dat wordt weergegeven in het pictogram Meldingen, wordt aangepast wanneer u terugkeert naar het scherm Planning.

Verlof aanvragen in CXone WFM

Voor verlofaanvragen in de mobiele agentapp wordt de configuratie gebruikt die in CXone WFM is ingesteld voor verlofaanvragen. Zie Verlofplanning en Goedkeuringsregels in CXone WFM voor meer informatie.

U kunt het volgende doen:

 • Verlofaanvragen voor hele dagen of dagdelen indienen via de mobiele agentapp.

 • Een overzicht van de verlofaanvragen bekijken.

 • Het verloftegoed weergeven.

U kunt het scherm Verlof openen door te navigeren naar menupictogram mobiele agentapp > Planning aanpassen > Verlof. Dit scherm toont het Verlofoverzicht voor de huidige maand. U kunt de weergegeven verlofaanvragen filteren door te tikken op .

Zo kunt u verlof aanvragen in de mobiele app voor CXone WFM:

 1. Tik in het verlofscherm op actie mobiele agentapp > knop nieuwe verlofaanvraag mobiele agentapp.

 2. Selecteer Hele dag of Dagdeel. U kunt de optie Dagdeel niet selecteren als u nog geen gepubliceerde planning voor die dag hebt. In dat geval kunt u alleen Hele dag selecteren.

 3. Selecteer voor Hele dag de opties Activiteit, Startdatum en Einddatum en tik op Verzenden.

 4. Selecteer voor Dagdeel de opties Activiteit, Datum, Starttijd en Eindtijd en tik op Verzenden. De activiteit duurt 1 tot 8 uur.

U kunt het verloftegoed ook controleren door te tikken op > .

Dit scherm toont de volgende informatie over het verloftegoed:

 • Verdiend – Het totaal aantal uren dat de agent heeft verdiend.

 • Gebruikt – Het aantal uren dat de agent heeft gebruikt.

 • Gepland – Vrije uren die al zijn goedgekeurd voor datums in de toekomst.

 • Resterend – Het tegoed in uren.

Afwezigheid aanvragen in IEX WFM Integrated

U kunt afwezigheid aanvragen via de mobiele app zonder dat u uw supervisor hierbij hoeft te betrekken.

U kunt het volgende doen:

 • Afwezigheid voor een hele dag of een dagdeel op één dag aanvragen via de mobiele app.

 • Een afwezigheidsverzoek indienen voor een bepaald aantal dagen in de toekomst (tot 28 dagen).

 • Een e-mailbericht naar de supervisor van de agent sturen.

Zo kunt u afwezigheid aanvragen in de mobiele app voor IEX WFM Integrated:

 1. Ga naar menupictogram mobiele agentapp > Planning aanpassen > Verlof.

 2. Vul de volgende gegevens in:

  • Datum – De datum van de afwezigheid.

  • Uitzonderingscode – De activiteit of de reden voor de afwezigheid.

  • Starttijd – De starttijd voor het verlof.

  • Eindtijd – De eindtijd voor het verlof.

 3. Tik op Afwezigheidsverzoek indienen.