NEVA Discover

Deze pagina heeft betrekking op een product of functie in Controlled Release. Als je geen deel uitmaakt van de CR-groep en meer informatie wilt, neem dan contact op met je CXone Account Representative.

NEVA Discover is een Desktop Analytics-tool op basis van kunstmatige intelligentie (AI). Deze tool biedt een wetenschappelijke aanpak om uw dagelijkse processen te stroomlijnen. De tool compileert gegevens over invoeracties zoals muisklikken of toetsenbordacties. Er wordt ook rekening gehouden met de context van de acties, zoals het type actie en de applicatie die geopend is. Alle gegevens worden geanalyseerd om een volledig beeld te geven van de handelingen van de gebruiker. Na de analyse van deze gegevens geeft NEVA Discover informatie over inefficiënties en prestatieverschillen. Deze inefficiënties zijn bijvoorbeeld herhaalde taken, gebruikspatronen of blokkades. Aan de hand van deze informatie kunt u maatregelen nemen om uw processen te verbeteren, bijvoorbeeld door de uitvoering te stroomlijnen, extra aandacht te besteden aan de kwaliteit van de dienstverlening en/of medewerkers bij te scholen.

Voordelen van NEVA Discover:

Hoe NEVA Discover werkt

NEVA Discover werkt rustig op de achtergrond terwijl de gebruikers gebruikmaken van het systeem. De zelfstandige AI-engine ontdekt herhaalde taken, gebruikspatronen en blokkades door gegevens te verzamelen over de duizenden kleine acties die de gebruikers elke dag uitvoeren. De oplossing is intelligent genoeg om varianten van hetzelfde proces te herkennen wanneer ze op verschillende manieren door verschillende mensen worden uitgevoerd. NEVA Discover voldoet aan de privacyvoorschriften wanneer het deze gegevens verzamelt.

Op basis van de verzamelde gegevens geeft NEVA Discover u inzicht in de locaties van productiviteitstekorten en inefficiënties, de mate waarin zakelijke applicaties de productiviteit bevorderen en de gemiddelde afhandeltijden. Ook wordt u gewezen op potentiële best practices. Hierdoor kunt u business cases voor optimalisatie maken op basis van objectieve gegevens over de feitelijke interacties tussen uw mensen, processen en systemen.

Toegang tot NEVA Discover

Open de NEVA Discover-applicatie via Workforce Engagement.

  1. Log in bij CXone.

  2. Ga naar Workforce Engagement > NEVA > NEVA Discover.

    De pagina met het rapport Process Analytics wordt weergegeven. Zie De pagina Rapport Process Analytics voor meer informatie.

Voor informatie over tenants en gebruikersrechten, zie: