ACD

Met de ACD-applicatie in NICE CXone kunt uw kanalenGesloten Een manier waarop contacten kunnen communiceren met agents of bots, zoals spraak (telefoon), e-mail, chat, social media enzovoort. voor inbound (inkomende) en outbound (uitgaande) interacties configureren. Inbound kanalen zijn onder andere spraak (telefoon), chat, e-mail, voicemail, SMSGesloten Short Message Service; ook bekend als tekstberichten. en werkitemsGesloten Aanpasbare methode voor het aanleveren van contacten bij agents via Studio-scripts..

Outbound kanalen zijn e-mail, SMS en spraak (telefoon). Outbound kanalen kunnen handmatig zijn, zoals een agent die zelf één contact opbelt. Maar deze kanalen kunnen ook geautomatiseerd zijn, bijvoorbeeld een dialer-campagne via Personal Connection, of Proactive Chat-pop-ups op uw website.

Met de ACD-applicatie kunt u ook algemene instellingen configureren voor uw interactiekanalen, uw agents en de manier waarop u interacties tussen beide routeert. Hiervoor gebruikt u dingen zoals skillsGesloten Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent, dispositiesGesloten Resultaat dat wordt toegewezen door de agent of het systeem aan het einde van een spraakinteractie (dispositie) of digitale (status)interactie., contactpuntenGesloten Het toegangspunt dat een inbound contact gebruikt om een interactie te starten, zoals een telefoonnummer of e-mailadres. en snelle antwoorden.

Prestaties en last testen

CXone biedt de service Prestaties en last testen, waarmee u stresstests kunt uitvoeren op uw CXone ACD-systeem. Dit verifieert of het verkeer kan afhandelen tijdens wijzigingsgebeurtenissen en tijdens piektijden, zoals feestdagen en nieuwe productlanceringen. Prestaties en last testen kan:

  • Inbound spraak naar IVR testen.

  • Een agent imiteren voor een volledige end-to-end oproeptest.

  • Outbound-campagnes simuleren.

  • Native chat en e-mail van CXone, en chat-, e-mail- en sociale kanalen van Digital Experience testen. CXone kan mogelijk geen digitale interacties testen die via een applicatie buiten de CXone-suite zijn afgehandeld.

U moet contact opnemen met uw CXone-accountmanager om een stresstest te bestellen. Na het bestellen van de test wordt het proces voor u beheerd door het team CXone Professional Services. Met een CXone-service voor het testen van uw systeem, geeft u volledige ondersteuning vanaf het CXone platform en team. Dit garandeert nauwgezette monitoring en procesbeheer, zodat uw systeem veilig blijft.