CXone Attendant

CXone Attendant is een tool voor uw afwezigheidsstatus in het telefoonsysteem. Hiermee kunnen bellers worden doorgestuurd naar een vervangende gebruiker of een ander telefoonnummer als u niet beschikbaar bent om oproepen aan te nemen. Met CXone Attendant kunt u gebruikmaken van oproepdoorschakeling en een Bedrijfstelefoongids waarmee bellers toegang kunnen krijgen tot de persoon of afdeling die ze willen bereiken. De applicatie biedt ook voicemailbeheer, als uw organisatie deze optie gebruikt.

Welke taken u kunt uitvoeren met CXone Attendant, is afhankelijk van de functionaliteit die uw organisatie gebruikt. U kunt uw status wijzigen in Afwezig, een vervangende gebruiker instellen om uw oproepen te beantwoorden terwijl u weg bent, en instellen hoe het systeem u op de hoogte brengt van nieuwe berichten en gemiste oproepen. Met CXone Attendant kunt u uw voicemailberichten beheren. U kunt voicemails beluisteren, verwijderen, een kopie naar uw e-mailadres sturen en voicemails doorsturen naar anderen in uw organisatie. Mogelijk kunt u uw voicemailberichten ook telefonisch beluisteren, afhankelijk van hoe uw systeem is geconfigureerd.

U kunt gebruikmaken van de functie Automatic Speech Recognition (ASR) binnen CXone Attendant. Dankzij deze automatische spraakherkenning kan een beller een naam zeggen of spellen of een toestelnummer zeggen om de persoon te bereiken.

CXone Attendant wordt automatisch met regelmatige tussenpozen vernieuwd. Klik niet op Vernieuwen in uw browser, omdat dit tot fouten kan leiden.

Afwezigheidsstatus en oproepdoorschakeling

Als uw beheerder deze functie heeft ingeschakeld, kunt u uw status instellen op Afwezig. Wanneer deze optie is ingeschakeld, kunt u uw status voor onbepaalde tijd op Afwezig instellen en vervolgens uw status handmatig wijzigen in Aanwezig wanneer u terugkeert. In plaats daarvan kunt u een datumbereik voor uw afwezigheid instellen; aan het einde van die tijd verandert uw status automatisch weer in Aanwezig.

Wanneer u uw status wijzigt in Afwezig, kunt u een andere persoon als vervangende gebruiker aanwijzen om uw oproepen te beantwoorden terwijl u weg bent. Alle oproepen die in die tijd voor u binnenkomen, worden doorgestuurd naar de vervangende gebruiker. U kunt elke gebruiker instellen als vervangende gebruiker wanneer u uw status wijzigt. Mogelijk is er al een standaardinstelling voor u geconfigureerd door de systeembeheerder.

Rollover

'Rollover' betekent dat het systeem een oproep routeert naar een secundair telefoonnummer als het primaire nummer niet wordt beantwoord. Het secundaire nummer kan bijvoorbeeld een mobiele telefoon of een thuistelefoon zijn.

Rollover moet door de beheerder worden geconfigureerd voor elke gebruiker. Nadat uw account is geconfigureerd voor rollover, worden oproepen automatisch doorgeschakeld naar het secundaire nummer van uw account als u de oproep niet beantwoordt op het primaire nummer. U hoeft niets in CXone Attendant te doen om deze functie te laten werken. Neem contact op met uw systeembeheerder als u wilt weten of uw organisatie gebruikmaakt van rollover.

Gebruikersimitatie

Van tijd tot tijd moet een beheerder misschien toegang krijgen tot de account van een andere CXone Attendant-gebruiker. Als een agent bijvoorbeeld is vergeten om zijn status in te stellen op Afwezig voordat hij vrijaf nam, kan een beheerder toegang krijgen tot zijn account om dit aan te passen. Dit wordt 'imitatie' genoemd en is een optie die alleen beschikbaar is voor CXone Attendant beheerders.

Een beheerder die zich voordoet als een andere gebruiker, moet een reden opgeven om dit te doen. De naam van de imitator en de gebruiker die wordt geïmiteerd, worden boven aan het scherm weergegeven. Voor auditdoeleinden wordt dit geregistreerd in een logbestand.